naar Marker Nieuws indexpagina
Houd IJmeer en Markermeer open
 

De Pvda-afdelingen van de gemeenten Zeevang, Waterland, Edam-Volendam en Muiden/Muiderberg houden vrijdag 25 september voor leden van de Tweede kamer en van Provinciale Staten van de PvdA een bijeenkomst over de toekomst van het IJ- en Markermeer. Deze vindt plaats in bezoekerscentrum De Breek, Etersheim (bij de molen), gemeente Zeevang.

Na een korte discussie in De Breek in Etersheim gaan de aanwezigen op een klipper het IJmeer en Markermeer op, om te ervaren wat de plannen voor het unieke IJmeer en Markermeer kunnen gaan betekenen. In de Breek bezoeken zij tevens een fototentoonstelling van fotografe Yvonne Jonkman, die de ruige schoonheid van dit open water in diverse jaargetijden treffend toont. Van haar foto's is een mooi fotoboekje gemaakt.

 

In de plannen krijgen Almere, Lelystad en Amsterdam in deze voorstellen de ruimte om zich zowel binnen- als buitendijks aanzienlijk uit te breiden. Het plan is om 15.000 waterwoningen buitendijks te gaan bouwen.Deze komen op 2 km afstand van Marken en Pampus. Ook wordt er van uitgegaan dat er een spoorbaan komt tussen Almere en Amsterdam.

Er liggen 25 voorstellen bij het kabinet om de waterkwaliteit van het Markermeer en IJmeer te herstellen. Dat leidt tot plannen/ideeŽn zoals vooroevers, moeraseilanden, slibdijken en of slibdepots. Hierbij wordt onvoldoende rekening gehouden met de openheid van het IJmeer en Markermeer.

Kabinet

De PvdA-afdelingen maken zich zorgen over de consequenties van plannen van het kabinet voor het IJmeer en Markermeer. Zoals het vergroten van toeristische en recreatieve activiteiten, maar met name de mogelijkheid voor Almere, Lelystad en Amsterdam om buitendijks een groot aantal woningen te bouwen.

De PvdA-afdelingen vrezen voor een grote aantasting van de natuurwaarde van het IJmeer en Markermeer.

De PvdA-afdelingen van de Waterlandse gemeenten en van Muiden/Muiderberg hebben zich uitgesproken voor een open IJmeer/Markermeer met het accent op 'recreŽren in de ruigte', dat wil zeggen open water, waar geen ruimte is voor waterwoningen of woningen op vooroevers en wegen of spoorbanen.

 

Bron: Witte Weekblad, donderdag 24 september 2009

 naar Marker Nieuws indexpagina
setstats