naar Marker Nieuws indexpagina
Verleende ontheffingen op Marken
 

Inzagetermijn: van 29 september 2010 t/m 10 november 2010

10.31980:

Het vervangen van twee bruggen door dammen met duiker en het verbreden van een waterloop ten noordwesten van Kerkbuurt 90 op Marken (verzonden 1-10-2010);

Link naar het artikel op het www

 

Bron: Hoogheemraadschap, zaterdag 9 oktober 2010

 naar Marker Nieuws indexpagina