naar Marker Nieuws indexpagina
Ontoelaatbare gevaarlijke situatie in de Buurterstraat t.o.v. no. 15 & 17
 
 (email aan de Gemeente Waterland)
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Hierbij stel ik u in kennis van een in mijn ogen ontoelaatbare oplossing/situatie.
Het probleem zal ik u schetsen.
In de Buurterstraat t.o.v. de nummers 15 en 17 op Marken is een nieuwe riool put geplaatst.
Op zich zelf prima hopelijk een verbetering van het rioleringstelsel.
Maar nu komt het.
In dit gedeelte van de  Buurterstraat vinden de meeste verkeersbewegingen plaats.
Het is n.l. een doodlopende straat die bij De Rietlanden school uit komt.
Daarbij zijn er in deze straat gelukkig in het verleden parkeergelegenheden gemaakt voor de bewoners rond de Kerkbuurt etc.
U raad het zelf ongetwijfeld ook al, kinderen (ca. 180) en ouders komen hier vier keer per dag langs.
Daarbij rijden auto’s vaak achteruit het parkeervak uit omdat het een doodlopende straat is.
 
Ik mag aannemen dat de huidige oplossing/situatie van tijdelijke aard is?
Het deksel van de rioolput steekt 15 cm boven het weg dek, ja u leest het goed.
Om het enigszins af te zetten zijn 2 onzichtbare palen geplaatst. Gevaarlijk bij het achteruit rijden met veel kinderen in de straat.
De beluchtingpijp/ ontluchtingspijp steek open boven het weg dek uit. Kinderen kunnen hier gewoon bij komen , vul het zelf maar in.
Het straatwerk is met veel geknutsel neergelegd omdat de stratenmaker hier ook niet mee uit de voeten kon.
Het straatwerk is eigenlijk onbegaanbaar.
Door deze ondoordachte oplossing zijn er 2 parkeerplaatsen opgeofferd. En 2 palen als obstakel neer gezet.
Onbegrijpelijk als je weet dat er veel parkeerplaatsen te kort zijn.
Er zijn ook 2 parkeerplaatsen niet afgewerkt met stoot randen, zeker vergeten?!
Voor het groene ik denk pompgemaal huisje is het nog steeds niet bestraten en liggen de stenen op een hoop zodat men er over struikelt.
 
Al met al is dit niet een oplossing/situatie die een schoonheid prijs verdiend en zeker zo niet kan blijven. Ontoelaatbare gevaarlijke situatie.
Eventueel kunt u foto’s van de situatie bekijken op de Marker website.
 
Ik heb een paar vragen;
1. omwonende kregen een brief van de gemeente dat de werkzaamheden 2 weken zouden duren en dat de hinder tot het minimum beperkt zou blijven.
   de werkzaamheden hebben ruim 9 weken geduurd en de hinder was aanmerkelijk, wat is/was hiervan de oorzaak?
2. wordt/werd er door de gemeente toezicht gehouden, zo ja, hoe heeft deze huidige oplossing/situatie dan nu kunnen ontstaan?
3. is de huidige oplossing/situatie volgens u nu de permanente afwerking?
4. zo ja, bent u het dan met mij eens dat dit zo niet kan en de veiligheid in het geding is?
5. bent u het ook met mij eens dat de put verlaagd moet worden en de 2 opgeofferde parkeerplaatsen weer hersteld moeten worden voor parkeren gebruik?
6. en de palen moeten verdwijnen en de beluchting/ ontluchting op een andere manier moet worden aangebracht ?
7. en het straatwerk dus danig moet worden uitgevoerd dat het weer normaal begaanbaar wordt?
8. en het straatwerk voor het pompgemaal ook wordt uitgevoerd en de stoot randen bij de parkeervakken weer geplaatst worden?
 
Klantvriendelijkheid en veiligheid zijn hierbij van groot belang.
Graag hoor ik uw reactie op mijn schrijven.
 
Met vriendelijke groeten, Duo raadslid, Jj. Zondervan
 

Bron: Jongejaap Zondervan, dinsdag 3 januari 2012

 naar Marker Nieuws indexpagina