naar Marker Nieuws indexpagina
Tekening nieuwe indeling parkeerterrein Marken
Dit najaar, als het toeristenseizoen afloopt, starten wij met de reconstructie van de entree en het centrale parkeerterrein op Marken.
Voordat wij een definitief ontwerp maken willen wij u, als bewoner en gebruiker,  graag informeren en bij het ontwerp betrekken. U bent dan ook van harte uitgenodigd voor de inloopavond op woensdag 16 mei 2012 van 19.30 tot 21.00 uur in dorpshuis Het Trefpunt te Marken. Van de plannen liggen dan tekeningen ter inzage, en u kunt vragen stellen en suggesties doen aan de betrokken medewerkers.
 
Het ontwerp
In grote lijnen gaan wij de volgende werkzaamheden uitvoeren:
  • De Kruisbaakweg ter plaatse van het parkeerterrein en de keerlus wordt opnieuw geasfalteerd.
  • Ook wordt de Kruisbaakweg anders ingericht waardoor de toeristen het parkeerterrein oprijden.
  • Het centrale parkeerterrein wordt beter ingericht waardoor er meer parkeerplaatsen bijkomen.
  • De Kets wordt met de Kruisbaakweg verbonden door een fietsstraat. Dit is een straat waar zowel auto's en fietsers rijden.
  • De parkeerplaatsen voor touringcars voor DEEN worden verplaatst en het terrein voor DEEN wordt geheel bestraat.
Om de parkeerdruk te verminderen zullen wij op een aantal locaties verspreid over het eiland extra parkeerplaatsen aanleggen. Een deel daarvan is al gerealiseerd zoals op de Buurterstraat en het parkeerterrein rondom Het Trefpunt.
 
Eilandraad Marken is betrokken
Over dit ontwerp is met de Eilandraad meerdere malen overleg geweest. Zij hebben diverse opmerkingen en suggesties aangeleverd die grotendeels zijn verwerkt in het ontwerp.
 
Vragen?
De voorbereiding en uitvoering van het werk wordt verzorgd door de afdeling Openbare Werken. Voor informatie over de planning en uitvoering van de werkzaamheden kunt u zich richten tot de heer Klaas Boot. Hij is bereikbaar ( (0299) 658 578 of   *  K.boot@waterland.nl 
Onderstaande tekening als PDF, waarbij iedereen op de tekening kan inzoomen

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 10 mei 2012

 naar Marker Nieuws indexpagina