naar Marker Nieuws indexpagina

Definitief ontwerp entree en parkeerterrein Marken gereed

De gemeente Waterland heeft een definitief ontwerp voor de herinrichting van de entree en het parkeerterrein gereed.  De opmerkingen en suggesties van diverse burgers en middenstand zijn grotendeels verwerkt in het ontwerp.
 
Daarnaast zijn de reacties van de inloopavond op 16 mei 2012 voor zover mogelijk meegenomen. De indieners van de reacties ontvangen hierover een brief van de gemeente.
 
Wij verwachten dat wij met dit uiteindelijke ontwerp tegemoet komen aan de wensen van de Marker gemeenschap.
Voor informatie over de planning en uitvoering van de werkzaamheden kunt u zich richten tot de heer Klaas Boot.
Hij is bereikbaar ( (0299) 658 578 of   *  K.boot@waterland.nl 
Onderstaande nieuwe tekening als PDF, waarbij iedereen op de tekening kan inzoomen

Aanpassingen in het ontwerp in PDF

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 13 juli 2012

 naar Marker Nieuws indexpagina