naar Marker Nieuws indexpagina
Kledingactie MENSEN IN NOOD
 

Een aanhanger met iets meer dan 4  ton aan  kleding was de opbrengst van de kledingaktie voor  Mensen in Nood  op 27 oktober. Alle mensen die hieraan bijgedragen hebben en ook alle mensen die door posters en persberichten bekendheid wilden geven aan de actie,  willen we heel hartelijk bedanken. 

Onze hartelijke dank ook aan de directie van de Rietlandenschool, die dit jaar  ruimte  ter beschikking stelde als uitvalsbasis voor de kledingactie en om alle vrijwilligers van  koffie en thee te voorzien.

Doordat de duivenkantie dit jaar eigen activiteiten had in haar kantine moesten we tijdelijk uitwijken.

Een speciaal woord van dank aan alle vrijwillig(st)ers die geheel belangeloos hun tijd,  energie en een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stelden om de kledinginzameling te doen slagen.  We waren erg blij met de vervoermiddelen en alle helpende handen van de opgekomen vrijwilligers, onder wie  oude getrouwen (en daarbij een flink aantal hčle trouwe!!), nieuwe vrijwilligers en een aantal jongeren die hun maatschappelijke stage vervulden. Dank aan jullie allen!!!!!

Ook het weer hielp ondanks de kou van oktober goed mee.

Dankzij de inzet van al die vrijwilligers was een groot karwei toch weer snel geklaard. 

De kledingaktie van Mensen in Nood ontvangt van  Marken nu al 36 jaar een bijdrage. Vorig jaar is de kledingactie omgedoopt tot “Sam’s kledingaktie”  waarbij de sam vooral staat voor “samen”:  de gezamenlijke inspanning van de vele vrijwilligers levert  namelijk elk jaar weer een belangrijke bijdrage aan het opbouwende werk van Mensen in Nood.

Zoals al eerder gemeld  gaat de opbrengst van de ingezamelde kleding van dit najaar naar projecten  in Kenia waarbij Droogte Cyclus Management centraal staat. De mensen worden geholpen om zich te wapenen tegen de steeds vaker voorkomende droogteperiodes als gevolg van de klimaatveranderingen,  bijvoorbeeld door de aanleg van waterreservoirs. Een zeer goed bestedingsdoel dus van onze kledingactie!!

Wat ons betreft: GRAAG TOT VOLGEND JAAR.

Hieronder enkele foto’s van de activiteiten tijdens de kledingactie.

Nelie Springer-Zeeman & Eef Visser

 

Bron: Kledingactie Mensen in Nood, donderdag 8 november 2012

 naar Marker Nieuws indexpagina