naar Marker Nieuws indexpagina
Bezwaar Bennewerf
 

Tot 3 januari ligt het ontwerpbestemmingsplan Marken 2013 ter inzage.
Hou Marken Mooi wil jullie vragen om een zienswijze in te dienen, dat wil zeggen bezwaar maken tegen het opnemen van een ontwikkellocatie in het ontwerp bestemmingplan, om later op die plek de Bennewerf te realiseren.
Bijgaand vind je een concept zienswijze, deze is tot stand gekomen, na overleg met enkele hoogleraren uit de commissie van advies en juridische adviezen.
Deze concept zienswijze kan je ondertekenen en naar de gemeente sturen.
Uiteraard kan je de concept zienswijze naar eigen inzicht bewerken, aanpassen en zaken toevoegen.

  • een schriftelijke zienswijze kan je richten aan de gemeenteraad van de gemeente Waterland, postbus 1000, 1140 BA Waterland, onder vermelding van 'zienswijze'.
  • je kan de zienswijze ook digitaal aanleveren, dan stuur je hem aan de griffier van de gemeenteraad: griffier@waterland.nl

nb. De zienswijze dient uiterlijk 3 januari aangeleverd te worden.

Doe het meteen, dan kan je het ook niet vergeten!

 
Voorbeeld email tekst in PDF

Bron: Hou Marken Mooi, vrijdag 28 december 2012

 naar Marker Nieuws indexpagina