naar Marker Nieuws indexpagina
Langs de Kernen in het Trefpunt op Marken
  De Gemeenteraad van Waterland komt langs in alle kernen van de gemeente. Woensdagavond was de beurt aan Marken. De meeste gemeenteraadsleden waren aanwezig. Zelfs wethouder Bert Schalkwijk. Burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon had zich afgemeld.

De avond werd geopend door Jelle Kaars. Hij gaf aan hoe de avond gevuld ging worden. Vooraf waren drie onderwerpen vastgesteld:

- Parkeren en Verkeer
- Inrichting openbare ruimte (openbare werken - zwerfaval - hondenpoep)
- Toerisme en recreatie

Vele Markers waren aanwezig in het dorpshuis om met de raadsleden te praten over bovenstaande onderwerpen. Woningbouw stond niet op programma, maar dit onderwerp kwam wel ter sprake met onder andere 'De Bennewerf'. De groep werd ingedeeld in acht gesprekstafels, met aan elke tafel twee raadsleden.

Na Jelle kwam Henk Zeeman, voorzitter Eilandraad, aan het woord. Hij kwam terug op de vergadering van de Eilandraad van 26 november 2012. Uit deze meeting kwam drie punten naar voren:

- Wonen / woonbehoefte met name voor starters
- Bibliotheek
- Openbaar vervoer
 
Henk vond het dan ook vreemd, dat deze avond het onderwerp 'wonen' niet op de agenda stond, omdat dat wel 'leeft' op Marken. Voor het onderwerp 'Bibliotheek' kon Henk de vraag doorschuiven naar de aanwezige wethouder, Bert Schalkwijk.
Schalkwijk gaf een korte uitleg, maar zegde toe dat de Bibliotheek wel blijft op Marken, maar eenvoudiger en goedkoper. Dit onderwerp staat op agenda van de gemeenteraad van donderdag 14 februari 2013.
 
Over het openbaar vervoer, deelde Zeeman mede, dat in de nieuwe dienstregeling van EBS tussen 16.00 en 19.00 uur voor de lijn 311 (Marken-Amsterdam) het aantal bussenritten is gedaald van 10 naar 7. Bij buslijn 315 (Monnickendam-Amsterdam) is het aantal busritten toegenomen, van 14 naar 20.
 
Bovenstaande drie punten worden verwerkt in een vernieuwd leefbaarheidsplan voor Marken.
 
tafel '1'
tafel '2'
tafel '3'
tafel '4'
tafel '5'
tafel '6'
tafel '7' (in de hal)
tafel '8' (in de hal)

Bron: PepProductions, donderdag 31 januari 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina