naar Marker Nieuws indexpagina

Zeer goed bezochte informatiebijeenkomst Rijkswaterstaat

 
Afgelopen donderdagavond organiseerde Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst in dorpshuis Het Trefpunt op Marken. De bijeenkomst ging over de versterking van de dijken rond Marken. Ruim 120 inwoners van Marken hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging, om deze bijeenkomst bij te wonen, ondanks het tijdstip, van 18.00 tot 20.00 uur.
 
Het programma van de avond was:
Opening door Berthe Brouwer, gesprekleider
Presentatie dijkversterkingplan door Bart Spaargaren, projectmanager
Gelegenheid tot vragen
Reactie Liz van Duin, directeur Water en Scheepvaart
Sluiting door Berthe Brouwer
 
De planning van Rijkswaterstaat:
Maart - juni 2013 : Vingeroefening haalbaarheid meerlaagsveiligheid
Juli 2013 : Besluit pilot
Augustus 2013 - augustus 2014 : Indicatieve doorlooptijd pilot
2e helft 2014 : Besluitvorming maatregelen, meerlaagsveiligheid dan wel ter visie legging dijkversterkingplan
2015 - 2017 : Realisatie
 
Totale kosten : 30 miljoen
 
  Bart Spaargaren, projectmanager
  Liz van Duin, directeur Water en Scheepvaart (rechts)
Luzette Wagenaar-Kroon
 Link naar de uitnodiging

Bron: PepProductions, donderdag 7 februari 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina