naar Marker Nieuws indexpagina
Afscheid Jongmans als voorzitter Plaatselijke Commissie
Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid
v.l.n.r.: S. Zondervan, A.T. Zondervan, W.J. van Dijk , A. Broek, D. Visser, C. Teerhuis, A Moenis, S. Stoker, L Visser, A van Dijk

 

Afgelopen maand kwam de bemanning van KNRM Station Marken bijeen voor het jaarlijkse reddersdiner. In Restaurant Land- & Zeezicht konden alle bemanningsleden en oudgedienden, samen met hun echtgenote of vriendin, genieten van een heerlijk koud en warm buffet. Deze avond stond speciaal in het teken van het afscheid van de voorzitter van de Plaatselijke Commissie, de heer Ed Jongmans.
 
De heer Jongmans is gedurende elf jaar voorzitter geweest van de Plaatselijke Commissie. Kort na zijn aantreden als burgemeester van de gemeente Waterland, in 2001, tot begin 2013. Nu er een nieuwe burgemeester is aangesteld in Waterland, heeft de heer Jongmans aangegeven zijn taak als voorzitter te willen neerleggen en over te dragen aan burgemeester, mevrouw Luzette Wagenaar-Kroon. In zijn afscheidsspeech gaf de heer Jongmans te kennen dat hij zich altijd met veel plezier heeft ingezet voor de KNRM. Het afscheid werd feestelijk aangekleed in de vorm van zang, speeches en afscheidscadeaus. Roemer Boogaard, directeur van de Reddingmaatschappij, was speciaal voor deze gelegenheid aanwezig en sprak namens de KNRM een woord van dank en overhandigde de bij een afscheid gebruikelijke cadeaus. Namens Station Marken overhandigde Marten van Altena, secretaris van de Plaatselijke Commissie, de scheidende voorzitter onder andere een model van een Marker botter.

Op deze avond werd tevens een aantal jubilarissen in het zonnetje gezet. De volgende personen werden bedankt voor hun inzet gedurende de afgelopen 25 jaar voor het KNRM station Marken: Alex Broek, Willem-Jan van Dijk, Cees Teerhuis, Dirk Visser en Sijmon Zondervan. Uit  handen van aftredend voorzitter Jongmans kregen zij stuk voor stuk een oorkonde uitgereikt, met jaarteken, behorend bij de Vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid, als blijk van waardering vanwege Hare Majesteit de Koningin, voor de werkzaamheden gedurende 25 jaar, als vrijwilliger van het reddingstation Marken.

 

Bron: KNRM Station Marken, vrijdag 29 maart 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina