naar Marker Nieuws indexpagina
Multidisciplinaire reddingsoefening geslaagd

 

Vanavond vond de grote oefening plaats tussen meerdere(hulpverlenings)disciplines. Rond 19.00 uur kwam de melding binnen dat er een aanvaring was tussen twee schepen en waarbij er brand in één van de schepen was ontstaan. Als gevolg daarvan was het schip onbestuurbaar geworden.
 
Aan boord bevonden zich 73 passagiers die allemaal geëvacueerd moesten worden van de boot. De evacuatie werd uitgevoerd door de KNRM Marken en Zeevang.
 
Onder de passagiers waren diverse verwondingen ontstaan, zo waren er enkele passagiers overboord geslagen en waren er brandwonden ontstaan. Ook was er een passagier van de trap gegleden en had daardoor verwondingen aan nek/rug opgelopen. Er was zelfs een passagier bekneld. Ook was er veel paniek onder de passagiers ontstaan.
 
Hier lag voor alle leden van zowel KNRM als brandweer een taak om iedereen zo veilig mogelijk naar de vaste wal te vervoeren. Ook aan boord moest er eerste hulp verleend worden. Alle in scholing aangeleerde EHBO technieken dienden nu in praktijk gebracht te worden. Eenmaal geëvacueerd naar het gewondennest (verzamelplaats van alle gewonden) moesten de EHBOers de vaardigheden uitvoeren die van hen verwacht werden. Hier werd bepaald of een slachtoffer met verwondingen elders nog behandeling nodig had of dat de zorg van de EHBOer voldoende was.
 
Voor iedereen was dit een ideaal moment om alle leerstof weer op te frissen en te handelen onder druk.
 
De oefening wordt door de diverse disciplines geëvalueerd en daaruit zal bepaald worden wat nog extra aandacht nodig heeft en waar eventueel scholing noodzakelijk is.
 
De volgende organisaties hebben een meegewerkt aan de oefening:
- KNRM Marken
- KNRM Zeevang
- Brandweer Marken
- Brandweer Volendam/Edam
- EHBO Volendam
-Scholieren Don Bosco College
- Brandweer Purmerend (duikteams)
- Marken Express

 

Meer foto's

Bron: Mijn Producties, maandag 3 juni 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina