naar Marker Nieuws indexpagina
'Burger met hulpvraag maatwerk bieden'
Ingezette Wmo-koers krijgt haar beslag
 
Het college van Waterland heeft groen licht gegeven aan de beschrijving van de processen en regels die gehanteerd worden wanneer de gemeente een hulpvraag in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) ontvangt van haar inwoners. Het beschrijven van deze Beleidsregels Voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013 en het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013 is gedaan vanuit het uitgangspunt dat mensen niet zonder meer recht hebben op een voorziening, maar dat ze op maat worden gecompenseerd voor hun beperkingen.
 
Maatwerk
Het beschrijven van deze beleidsregels is een logisch vervolg op de Verordening voorzieningen Wmo, die op 2 mei 2013 door de  gemeenteraad zijn vastgesteld. 
Wethouder Bert Schalkwijk zegt hier over: “Het is niet zo dat we ineens een heel nieuwe werkwijze gaan invoeren. Wij werken al langere tijd vanuit het gedachtegoed van de Wmo, dat er van uit gaat dat mensen zelfredzaam zijn en dat mensen zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de samenleving. 
Wanneer er een hulpvraag binnenkomt gaan we eerst kijken wat de aanvrager zelf nog kan. De aanvrager krijgt dan thuis bezoek van één van onze Wmo-consulenten en samen wordt gekeken welke rol familie of buren kunnen spelen en of er een algemene voorziening bestaat die aansluit op de behoefte. Is dat allemaal niet voor handen, dan komt de aanvrager wellicht in aanmerking voor een op maat gemaakte voorziening vanuit de gemeente. 
Met het beschrijven van de beleidsregels hebben we onze werk- en denkwijze nu ook formeel vastgelegd.”
 
De Kanteling
Deze werk- en denkwijze is een landelijk ingezet proces met de naam De Kanteling.  Het uitgangspunt van De Kanteling is eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners en een gemeente die daarin meedenkt in plaats van invult.
 
 WMO pagina gemeente Waterland
 

Bron: Gemeente Waterland, maandag 10 juni 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina