naar Marker Nieuws indexpagina

Weidevogels op Marken in 2013 stabiel

 
Ondanks het feit dat over de gehele linie het aantal weidevogels in Noord-Holland terugloopt, blijven de aantallen op Marken dit jaar op een zeer hoog niveau. Marken blijft een `walhalla' voor weidevogels en staat nog steeds in de top 5 gebieden in Noord-Holland. We hebben op Marken te maken hebben met een agrarisch bedrijf met uitmuntende resultaten op het gebied van weidevogelbeheer. Bijzonder dit jaar is de toename van het aantal Scholeksters. Grutto, Kievit en Tureluur blijven stabiel.
 
De telling van weidevogels door Mark Kuiper van het bureau Natuurbeleven vloeit voort uit de unieke samenwerking tussen de Milieufederatie Noord-Holland, de Stichting Veehouder op Marken en de agrariers: de familie Terlouw. De monitoring wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Holland (uitvoeringsorgaan / gebiedscommissie Laag Holland).
 
Voor een goede bedrijfsvoering is jaren geleden het waterpeil met 20 centimeter verlaagd. Weidevogels houden van een hoge grondwaterstand. Om ervoor te zorgen dat ondanks de peilverlaging de populatie aan weidevogels stabiel blijft, is afgesproken dat gedurende vijf achtereenvolgende jaren tellingen plaatsvinden met daaraan gekoppeld beheersadviezen en een last-minute beheer. Bij het last-minute beheer wordt niet alleen gestuurd op waterpeil maar ook op andere ingrepen in het landschap. Zo is in dit jaar het waterpeil verhoogd omdat het prille voorjaar te droog was. Dat de situatie op Marken ook dit jaar uitmuntend is kan aan de grote inzet van de familie Terlouw worden toegeschreven.
 

Bron: Milieufederatie Noord-Holland, woensdag 12 juni 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina