naar Marker Nieuws indexpagina
Gemeenten vragen aandacht voor impact dijkversterking
Tweede Kamer en Provinciale Staten bezoeken Markermeerdijk
 
Maandag 17 juni brengen leden van de Tweede Kamer commissie voor Infrastructuur en Milieu en Provinciale Staten Noord-Holland een bezoek aan de Markermeerdijk. De leden doen dit op uitnodiging van de gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Amsterdam-stadsdeel Noord, Zeevang, Hoorn en Koggenland.  Een belangrijk bezoek, want tijdens een toer langs dit provinciaal monument willen de gemeenten ter plaatse aandacht vragen voor de dilemma’s waarvoor zij gesteld worden bij de dijkversterking. 
 
Impact plannen dijkversterking groot
De langs het traject  Hoorn-Amsterdam gelegen dijk is een primaire waterkering en om deze reden opgenomen als dijkversterkingsproject in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. De plannen van deze dijkversterking houden in dat de dijk op een groot aantal plaatsen moet worden afgegraven en daarna buiten- of binnendijks opnieuw wordt aangelegd. Dit betekent een grote verandering in het uiterlijk van een historische dijk. Ook gemeente Waterland heeft hierover verontruste geluiden ontvangen van inwoners van onder andere Katwoude en Uitdam.
 
Uitstel
Namens gemeente Waterland neemt burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon deel aan de bijeenkomst: “Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Daarom vinden we het belangrijk dat de commissie met eigen ogen kan zien wat de impact van de voorgestelde dijkversterking is op bepaalde locaties. We wonen en leven hier in een waterrijke omgeving waarbij het natuurlijk van belang is om droge voeten te houden. 
De kunst is om hierbij een goede balans te vinden tussen veiligheid en het behoud van natuur en karakter. Daarom vinden wij het belangrijk om in de plannen voor dijkversterking de resultaten van de praktijkproef  ‘dijken op veen’ af te wachten. Een mogelijke uitkomst daarvan kan zijn dat de dijk op sommige plaatsen al sterk genoeg is of dat kan worden volstaan met het versterken van de bestaande dijk. 
Met dit bezoek hopen we als betrokken gemeenten de commissies te overtuigen dat het de moeite waard is om te wachten op de uitkomst van deze proef. ”
 
Rol Tweede Kamer commissie
De vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu overlegt regelmatig met minister Schultz over het te voeren beleid en geeft adviezen. Een van de onderwerpen waarover regelmatig wordt gesproken is water. Hiermee is de commissie dus een belangrijke gesprekspartner voor gemeenten.
 

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 14 juni 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina