naar Marker Nieuws indexpagina

Zonnepanelen op dorpshuis Het Trefpunt goedgekeurd

 
 Welstandscommissie heeft ontwerp Zonnepanelen op Het Trefpunt goedgekeurd.
 
Afgelopen maandag 24 juni heeft de Welstandscommissie het ontwerp van zonnepanelen op dorpshuis Het Trefpunt goedgekeurd. Er komen nu in totaal 34 zonnepanelen op de verschillende dakvlakken van Het Trefpunt. De werkgroep Burgerparticipatieplan 2012 gaat ervan uit dat de werkzaamheden uiterlijk in het najaar zijn gerealiseerd. De vergunning zal namelijk binnen enkele weken door gemeente Waterland ter inzage worden gelegd.
 
Positie van de zonnepanelen in PDF Illustratie zonnepanelen op het dorpshuis in PDF
 
 
 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, zondag 30 juni 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina