naar Marker Nieuws indexpagina

Oplossing nabij voor leegstaande dijkwoningen 'Voor Anker'

 
Woonzorg Nederland is met de gemeente Waterland in overleg om een rijtje dijkwoningen op Marken tijdelijk te verhuren. De woningen stonden op de nominatie om gesloopt te worden en plaats te maken voor nieuwbouw. Aangezien de bouw van de nieuwe woningen niet van de grond komt willen Woonzorg Nederland en gemeente kijken naar een tijdelijke invulling, het liefst voor starters.
 
Verpaupering
De woningen staan al geruime tijd leeg en maken een verpauperde indruk. Op verzoek van de gemeente Waterland en de Eilandraad Marken heeft Woonzorg Nederland de afgelopen maanden bekeken of er een tijdelijke oplossing kan komen voor de bestaande dijkwoningen. Uit verschillende scenario's heeft de directie van Woonzorg Nederland gekozen voor het plan om de huidige lage dijkwoningen op te knappen en tijdelijk te verhuren onder de leegstandswet. Dat betekent dat deze maximaal 7 jaar mogen worden verhuurd. Woonzorg Nederland heeft de intentie uitgesproken de woningen in de eerste plaats te willen verhuren aan starters op de woningmarkt, bij voorkeur uit Marken.
 
Woningen voor starters
Wethouder Kools ziet dit als een mooie kans om iets te doen voor jongeren. “De Eilandraad Marken heeft aangegeven voorstander te zijn van jongerenhuisvesting in deze dijkwoningen. Uit een peiling onder jongeren op Marken blijkt dat de behoefte aan jongerenwoningen groot is. We willen graag iets doen voor de jongeren in Waterland, die vaak zo moeilijk aan een woning komen”.
 
Toekomst
Woonzorg Nederland en de gemeente Waterland gaan dit plan nu verder uitwerken. Woonzorg Nederland heeft het plan inmiddels met de bewonerscommissie van Voor Anker besproken om te peilen hoe de huidige bewoners hier tegenaan kijken. De bewoners hebben een positief advies gegeven met het verzoek  rekening te houden met een aantal voorwaarden. Wanneer het plan voor het tijdelijk verhuren van de dijkwoningen verder is uitgewerkt, wordt het plan uiteindelijk voorgelegd aan de Raad van Bestuur van Woonzorg Nederland. Wanneer deze het plan goedkeurt start Woonzorg Nederland met het renoveren van de woningen. Op langere termijn wil Woonzorg Nederland het bestaande plan voor nieuwbouw van koopwoningen alsnog uitvoeren.
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 3 juli 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina