naar Marker Nieuws indexpagina

Openbaar groen bij Baanstede in goede handen

 
Het college van B&W in Waterland gaat dit jaar opnieuw in zee met Baanstede voor het onderhoud het openbaar groen in de gemeente. De medewerkers van de Baanstede maaien het gras, verwijderen onkruid en snoeien de heesters. Zo biedt Baanstede permanent werkgelegenheid aan personen met een zogenoemde SW-indicatie, mensen die nog moeilijk aan regulier werk kunnen komen.

Wethouder Kools: ďAls gemeente vinden wij het belangrijk om ook personen die geen of moeilijke toegang hebben tot de reguliere arbeidsmarkt zinvol werk te bieden. Daarom wordt Baanstede in de gemeente Waterland niet alleen ingezet voor het reguliere groenonderhoud, maar ook voor het legen van afvalbakken en opruimen van zwerfafval. Ook wanneer er nieuw werk op ons afkomt, zoals het onderhoud van recreatiegebied en Jachthaven Hemmeland, bekijken wij of Baanstede hier een rol in kan spelen.
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 10 juli 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina