naar Marker Nieuws indexpagina

Nieuwe spelregels voor verkrijgen urgentieverklaringen

 
In Waterland zijn veel mensen op zoek naar een woning. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning heeft u een aantal jaren inschrijfduur (starter) of woonduur (doorstromer) nodig. Alle woningzoekenden wachten op hun beurt voor een sociale huurwoning. Er kunnen echter situaties ontstaan waarin de gemeente u voorrang verleent boven andere woningzoekenden. Er moet dan sprake zijn van een uitzonderlijke situatie waarin u noodgedwongen en buiten uw eigen schuld dringend op zoek bent naar andere woonruimte. Op het moment dat u zich in een noodsituatie bevindt kunt u een urgentieverklaring aanvragen. Ook dan gelden er echter strenge criteria en voorwaarden.
 
Spelregels
De criteria en voorwaarden om in aanmerking te komen voor een urgentieverklaring zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit regionale huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013. U kunt de spelregels nalezen op:
www.waterland.nl/over-waterland/wonen-en-leven/volkshuisvesting/urgentieverklaring.
 
Stappen
U kunt een aanvraag voor een urgentieverklaring indienen bij de afdeling Klantcontact Vergunningen van de gemeente Zaanstad. De gemeente Zaanstad is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur via telefoonnummer 14075. 
De stappen voor een aanvraag zijn ook op deze website te vinden.
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 24 juli 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina