naar Marker Nieuws indexpagina
Burgerparticipatieplan Marken 2013 krijgt € 3.000
Stadsraad Monnickendam krijgt € 13.000 voor fietsplan
 
Op 18 juni 2013 is de gemeenteraad geïnformeerd over de burgerparticipatieplannen voor 2013  Maar liefst vier kernraden hebben belangstelling getoond voor het inlenen van een plan. Drie kernraden hadden in juni al een concrete invulling gegeven aan een plan, één kernraad gaf aan meer tijd nodig te hebben.
 
Omdat het budget voor burgerparticipatie niet toereikend is om alle gevraagde bijdragen te honoreren heeft het college ingestemd met de plannen van de stadsraad Monnickendam en de dorpsraad Ilpendam. Voor het resterende budget van € 6.500 is de polderraad Katwoude gevraagd met een plan te komen en is de eilandraad Marken gevraagd met een aangepast plan te komen. De polderraad Katwoude vraagt om een bijdrage voor de publicatie van het boek "Katwoude 1000 jaar". Een boek over de geschiedenis van 1000 jaar Katwoude, waar tot dusver weinig tot niets over bekend is. In het boek wordt materiaal verwerkt dat de heer Brinkkemper aan de hand van zijn studie over de geschiedenis van Katwoude beschikbaar heeft gesteld. Het boek zal door het Historisch Genootschap Katwoude worden aangevuld met meer eigentijdse geschiedschrijving en illustraties. De eilandraad Marken zegt de plannen voor een leugenbankje of opnameapparatuur alsnog te kunnen uitvoeren door middel van sponsoring of door aanpassing van het plan. Omdat de polderraad Katwoude nog niet eerder een plan heeft ingediend en toegewezen gekregen is het plan gehonoreerd. De eilandraad Marken is gevraagd of ze nog belangstelling hebben voor de besteding van het resterende bedrag van € 3.000 aan het ingediende aangepaste plan.
 
In onderstaande tabel wordt een volledig overzicht gegeven van de ingediende plannen en gevraagde bijdragen.
 
(ingekomen stukken gemeenteraad week 33)

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 23 augustus 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina