naar Marker Nieuws indexpagina

Meld gevaarlijke paaltjes

   
 
Gevaarlijke fietspaaltjes kunt u nog tot 15 september 2013 melden op de website www.fietspaaltjes.nl/waterland. Op basis van de meldingen beoordeelt de gemeente welke paaltjes kunnen worden verwijderd of moeten worden aangepast om het fietsen veiliger te maken.
 
Veiligheid fietspaden regionaal aanpakken
Paaltjes in fietspaden vormen een belangrijk verkeersveiligheidsrisico. Jaarlijks vallen in Nederland onder fietsers vele gewonden en zelfs enkele doden als gevolg van een botsing met een paaltje. Samen met zes andere gemeenten in de Stadsregio Amsterdam, gaat de gemeente Waterland gevaarlijke situaties inventariseren. En indien nodig uiteraard aanpassen.
 
Wethouder Patrick Kools: “Dit lijkt misschien een vreemde oproep. Maar omdat hier sprake is van enkelvoudige ongelukken weten gemeente en politie lang niet altijd of en waar fietspaaltjes ongelukken veroorzaken. Vaak is alleen de fietser zelf betrokken. Vandaar dat we de gebruikers van de fietspaden willen vragen ons te helpen met het in beeld brengen van de mogelijk gevaarlijke plekken.”
 
Website
Naast het melden van gevaarlijke fietspaaltjes kunnen fietsers op de website www.fietspaaltjes.nl/Waterland ook melding maken van locaties met een gevaarlijk slecht wegdek. De Stadsregio Amsterdam splitst de meldingen uit naar wegbeheerder en (probleem)eigenaar. Na afloop van de inventarisatie bepaalt de gemeente of en op welke locaties maatregelen worden genomen.
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 28 augustus 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina