naar Marker Nieuws indexpagina

Controle hondenbelasting

   
 
In de week van 16 september 2013 vindt er een controle hondenbelasting plaats. 
Gebleken is dat niet altijd wordt voldaan aan de verplichting om de hond(en) bij de gemeente te melden. Om deze honden alsnog geregistreerd te krijgen voor de hondenbelasting, wordt tussen 16 en 20 september 2013 een huis-aan-huis controle gedaan.
 
Vooruitlopend op deze controle kunt u in dat geval alsnog aangifte doen van uw hond(en). Daarvoor kunt u gebruik maken van het aangifteformulier dat u kunt downloaden via onze website www.waterland.nl/digitaal-loket. Het formulier is ook verkrijgbaar door te bellen met de gemeente via ( (0299) 658 585. Het ingevulde formulier kunt u zenden aan de afdeling FinanciŽn van de gemeente Waterland.
 
Voor de uitvoering heeft de gemeente een extern bureau ingehuurd. De medewerkers van dit bureau zijn in het bezit van een door de gemeente verstrekt legitimatiebewijs. Heeft u vragen over dit bericht? Neemt u dan contact op met de medewerkers van de afdeling FinanciŽn. U kunt hen bereiken via telefoonnummer (0299) 658 566.
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 28 augustus 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina