naar Marker Nieuws indexpagina
Inspreekreactie bewoners Noorderwerfstraat tijdens Raadsvergadering
 
Betreft: Aanlegsteiger voor riviercruiseschepen
 
Geachte Raadsleden,
 
Vanwege een mogelijke aanleg van een steiger voor riviercruiseschepen, maken wij als bewoners van de Noorderwerfstraat ons zorgen om ons woon- en leefklimaat. Kort gezegd ons welzijn.
Met de aanleg wordt ons woon- en leefklimaat aangetast. Dit geldt zowel t.a.v. geluidsoverlast, luchtkwaliteit en als visuele hinder. En daarnaast ook een toename van bezoekers op tijdstippen, die voorheen als rustig kunnen worden beschouwd.
 
Het dorpsgezicht wordt visueel vervuild door cruiseschepen ofwel drijvende hotels van middelgrote omvang, die boven de dijk uitsteken. Het beschermend dorpsgezicht en de historische dorpsplattegrond wordt hierdoor zwaar aangetast.
 
De bestaande bestemming is natuur. Vele duizenden vogels kunnen nu rustig verblijven, zonder de verstoring vanaf het water. De komst van de cruiseschepen betekent dat het gedaan is met de rust voor de natuur en fauna.
 
De steiger is gepland in een gebied aangewezen als Natuur 2000 gebied. Dit gebied dient als natuurlijke habitat voor de instandhouding van wilde flora en fauna.
 
Niet bekend is of de voor de bouw noodzakelijke baggerwerkzaamheden kunnen plaatsvinden zonder schade voor de natuur of de gezondheid van de bewoners. Denk aan het feit dat  in de nabije omgeving zwemwater gelegen is.
 
Bij dit alles zijn de belangen van de bewoners van de Noorderwerfstraat en omwonenden niet meegenomen in de besluitvorming, hetgeen wij betreuren.
 
Tot slot;
Het dorp Marken zal grote gevolgen ondervinden van de aanleg van de steiger voor riviercruiseschepen en er commercieel niet of nauwelijks van profiteren.
 
Het enige belang dat werkelijk lijkt te zijn meegewogen is het commercieel belang van de rederij en het financiŽle belang van de Gemeente Waterland. De belangen van de lokale bewoners van het dorp Marken hebben geen enkel gewicht gekregen.
 
Wij realiseren ons dat u vaak op basis van een papieren verhaal tot een besluit moet komen. Echter in deze is aan vele zaken voorbij gegaan, die ons als bewoner van Marken hard treffen. De impact die dit op het historisch karakter van het eiland en zijn bewoners zal hebben is enorm. Wij hopen dan ook dat wij u kunnen overreden ons te bezoeken en met eigen ogen te aanschouwen welk groot drama ons te wachten staat. Wij verzoeken u in alle redelijkheid en met inachtneming van alle bezwaren/argumenten van de bewoners van Marken uw besluit te heroverwegen. Wij staan open voor het gesprek.
 
Namens de bewoners van de Noorderwerfstraat en omwonenden.   
 
 
Volledige inspreekreactie van Tijs Schipper in PDF
 
Terugkijken gemeenteraad 5 september 2013
 

Bron: Tijs Schipper, zondag 8 september 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina