naar Marker Nieuws indexpagina
Gebouwen beheerplan gemeente Waterland
extreme bezuiniging en een greep uit de spaarpot
Het Medisch Centrum op Marken behoort ook tot de 32 gebouwen
 
De gemeente Waterland  beheert 32 gebouwen, Om de drie jaar stelt de gemeenteraad onderhoudsplan vast met een vooruitblik over 20 jaar.
Elk jaar werd hiervoor 500.000 gereserveerd. Nu blijkt dat er jaarlijks gemiddeld 655.000 nodig is. Dat is ook logisch met steeds meer verouderende gebouwen.
B&W stelt voor om jaarlijks 200.000 te bezuinigen ten opzichte van wat nodig is en kiest voor maar liefst 35% bezuiniging! Veel gebouwen zullen alleen nog minimaal worden onderhouden. B&W geeft zelf aan dat de onderhoudstoestand van de gemeente gebouwen hierdoor terug gaat lopen, een onverzorgd beeld en achterstallig onderhoud ontstaat, het klachtenonderhoud zal toenemen en de  gebouwen minder waard zullen worden.
Tegelijk haalt B&W per 2014 een bedrag van bijna 800.000!! uit de spaarpot voor onderhoud. Dit geld is nodig voor onderhoud, maar zal aan andere doelen worden besteed.
     
Het CDA Waterland is hier geen voorstander van. Geld voor onderhoud moet ook aan onderhoud worden besteed. Goed onderhoud is behoud is ons motto.
 

Bron: CDA Waterland, dinsdag 10 september 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina