naar Marker Nieuws indexpagina
Belangrijk nieuws over elektronisch berichtenverkeer met de gemeente
 
In dit bericht geeft de gemeente actuele duidelijkheid hoe wij omgaan met formele aanvragen in relatie tot elektronisch bestuurlijk verkeer.
 
In de Algemene wet bestuursrecht staat dat een bericht elektronisch naar een bestuursorgaan kan worden verzonden, voor zover het bestuursorgaan kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend. Onze proclaimer, die onder uw mail verschijnt wanneer u een bericht stuurt aan onze gemeente, geeft hierover duidelijkheid.
 
Correspondentie met de gemeente
De gemeente Waterland gaat zeer zorgvuldig om met e-mail, maar u kunt aan digitaal berichtenverkeer met de gemeente Waterland geen rechten ontlenen. Indien u prijs stelt op een officiŽle reactie van de gemeente Waterland, moet u uw mededelingen of verzoeken schriftelijk en ondertekend per post indienen. U kunt door middel van e-mail en formulieren vragen stellen aan de gemeente Waterland. Informele vragen worden zo spoedig mogelijk per e-mail beantwoord.
 
Voor verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur staat de elektronische weg niet open. Deze kunnen niet per e-mail worden ingediend.
 
Stuur formele aanvragen schriftelijk (ook Wob-verzoeken!)
OfficiŽle correspondentie met de gemeente Waterland kan alleen schriftelijk en ondertekend per post. In veel gevallen is ondertekening ook wettelijk verplicht. Als u toch gebruik maakt van e-mail voor het indienen van een aanvraag dan accepteren we deze e-mail niet als zodanig en bieden wij u een herstelmogelijkheid tot het indienen van een schriftelijke aanvraag. Dit geldt ook voor verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 12 september 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina