naar Marker Nieuws indexpagina
Burgerhandvest Gemeente Waterland 2013
 
Onder de naam 'De burger centraal' heeft de gemeente een kwaliteitshandvest voor haar dienstverlening opgesteld.
Belangrijkste onderdeel van het Burgerhandvest zijn de servicenormen. Daarin stelt de gemeente vast binnen welke termijnen de burger antwoord mag verwachten van de gemeente op een ingediende aanvraag.
 
Burgerhandvest
Een gemeente levert tal van producten en diensten aan haar inwoners en andere klanten. Wij
vinden het belangrijk dat onze klanten weten welke normen wij hanteren bij het verlenen van
onze diensten en het leveren van onze producten. Ook vinden wij het belangrijk dat deze
normen openbaar zijn, voor iedereen gelden en voor iedereen na te zoeken zijn.
Dit Burgerhandvest is daarvoor bedoeld. 
 
  Burgerhandvest Gemeente Waterland 2013 in PDF 

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 20 september 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina