naar Marker Nieuws indexpagina
Geen lastenverzwaring voor inwoners gemeente Waterland
 
Hoewel de gemeente Waterland de komende jaren minder geld ontvangt, gaan inwoners niet méér betalen. Het college van B&W heeft de gemeenteraad deze week laten weten dat het de lasten voor inwoners komend jaar niet wil verhogen. De lagere inkomsten uit bijvoorbeeld het gemeentefonds (Rijk) en bouwleges worden opgevangen door minder geld uit te geven. Dit betekent wel dat alle uitgaven van de gemeente opnieuw onder de loep zijn genomen. Zo is een aantal investeringen uitgesteld en zijn budgetten verlaagd.
 
Nieuwe wegen
Wethouder Tjeerd Hoekstra geeft aan dat door middel van creativiteit, slim aanbesteden en nieuwe vormen van samenwerken opnieuw goede oplossingen zijn gevonden. "Als Waterland zoeken we steeds nieuwe wegen om zaken voor elkaar te  krijgen. Zo hebben we vorig jaar bijvoorbeeld fors bezuinigd op bibliotheekwerk, maar alle bibliotheken blijven gewoon open. Maar we pakken bijvoorbeeld ook het onderhoud van onze bruggen anders aan dan voorheen. Nu hebben we één aannemer die het werk zelf kan inplannen en werk kan combineren. Dat is dus goedkoper. Alleen zo kunnen wij in deze moeilijke tijden onze uitgaven op een verantwoorde manier beperken. Waardoor we Waterland betaalbaar houden voor iedereen en geld beschikbaar houden om de meest kwetsbare mensen ruimhartig te ondersteunen".   

De door het college gepresenteerde begroting is meerjarig sluitend. Dit betekent dat tot en met 2017 alle inkomsten en uitgaven in balans zijn. De komende maanden zal de gemeenteraad nog uitvoerig spreken over de begroting. Begin november volgt de vaststelling.
 
Begroting gemeente Waterland 2014

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 27 september 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina