naar Marker Nieuws indexpagina
Terugschroeven onderhoud gebouwen gemeente Waterland geen solide beleid
Het Medisch Centrum op Marken behoort ook tot de 32 gebouwen
 
De gemeente Waterland schroeft het onderhoud aan 14 gemeentelijke gebouwen terug en haalt tegelijkertijd geld dat voor onderhoud is gereserveerd uit de pot om aan andere zaken te besteden. Met deze omslag in beleid worden de extra kosten, die ontstaan door vermindering van het onderhoud, naar de toekomst verschoven. Voor het CDA Waterland is dat geen solide beleid. De inwoners van Waterland gaan later dubbel en dwars de rekening betalen.    
 
Toelichting.
De gemeente Waterland onderhoudt 32 gebouwen, waaronder veel monumenten. Het onderhoud wordt al jaren sober uitgevoerd en was tot 2012 begroot op 500.000 per jaar. Voor de komende 20 jaar is bij een gelijkblijvend niveau van onderhoud jaarlijks 650.000 nodig. Dat is ook logisch gezien het ouder worden van de gemeentelijke gebouwen. Voor 14 gebouwen kiezen B&W en de coalitiepartijen VVD, PvdA, D66 en WN! voor het terugschroeven van het niveau van onderhoud naar minimaal en een budget van 450.000 per jaar.
Volgens B&W ontstaan hierdoor meer klachten, achteruitgang van het onderhoud, het ontstaan van achterstallig onderhoud en waardevermindering van de panden. Het CDA Waterland wil die weg niet op. Zo worden de inwoners van Waterland in de toekomst het kind van de rekening.
 
Kan het ook anders? Ja, de gemeente Waterland heeft een pot voor onderhoud, waarin bijna 800.000 zit. Bij het besteden van dit geld aan het doel waarvoor het is gespaard kunnen de gebouwen nog jaren verantwoord worden onderhouden en wordt geen werkgelegenheid van Waterlandse onderhoudsbedrijven afgebroken. Voor voortzetting van het onderhoud op het bestaande basisniveau is geen verhoging van lasten nodig, hoewel VVD wethouder Tjeerd Hoekstra het anders wil doen geloven.
Onderhoud is Behoud. Een voorstel van het CDA Waterland in de gemeenteraad om het onderhoud aan gebouwen op peil te houden zonder lastenverhoging haalde het net niet.
 

Bron: CDA Waterland, maandag 7 oktober 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina