naar Marker Nieuws indexpagina
Kledinginzameling Mensen in Nood 2013
Nog even een herinnering aan de kledingactie voor Mensen in Nood op  zaterdag 26  oktober aanstaande. Zoals gewoonlijk kunt u vanaf 10.00 uur tot ongeveer 11.30 uur een vrijwillig(st)er aan de deur verwachten om de spullen op te halen. Wilt u dozen en plastic zakken goed sluiten en schoeisel met de veters of een touwtje aan elkaar vastknopen in verband met bijeen blijven?
Wanneer er om 11.45 uur nog steeds niemand bij u langs is geweest, bent u per abuis overgeslagen.
Wilt u in dat geval zo snel mogelijk ( 06-50.46.59.14 bellen of zelf de spullen even naar de vrachtwagen op het parkeerterrein  brengen? De vrachtwagen rijdt om 12.00 uur weg naar Den Bosch.
 
Behalve de  mensen die al jaren heel trouw helpen, is ook nieuwe hulp van harte welkom!! 
Vooral mensen die langs de deuren spullen willen ophalen zouden we er graag nog bij hebben.
Het kost u maar een uurtje, omdat de klus meestal in die tijd is geklaard en voor de chauffeurs is het heel fijn als ze voldoende meelopers hebben om alles op te halen langs de deuren. 
Zoals al eerder aangekondigd, telt voor jongeren uit het voortgezet onderwijs  het meehelpen met de kledingactie ook als uren voor maatschappelijke stage.  In overleg met ons worden die uren afgetekend.  Wil je daarover meer weten, dan kun je even bellen met ( (0299)-601582 of mailen naar eefvisser@hetnet.nl
 
We hopen dat er weer veel mensen voor een uurtje de handen even uit de mouwen willen steken.
Bovendien is het nog gezellig ook, want voor en na de ophaalactie staat de koffie en koek klaar in de DVS duivenkantine!!!
 
Behalve voor Noodhulp gebruikt Mensen in Nood de kledingactie ook om projecten te financieren.  Met de opbrengst van 15 zakken kleding kan men bijvoorbeeld al één kind een jaar lang huisvesten, kleding, voeding, medische zorg en onderwijs aanbieden. Dit jaar is er veel aandacht voor  de Dalits in India. Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door overstromingen en cyclonen. Laag gelegen gebieden overstromen bijna elke jaar tijdens de moesson. De kastelozen (Dalits) en tribale groepen wonen op plaatsen die het meest kwetsbaar zijn en dus het ergste getroffen worden. Bij overstromingen of als zware stormen over razen, worden hun zeer zwakke, slechte huizen volledig vernield. Dit kost niet alleen hun huizen, maar ook mensenlevens. Met evacuatiecentra kunnen deze allerarmste kastelozen (Dalits) en tribale groepen de vele overstromingen overleven.
 
In 2009 zijn er al op 5 plaatsen evacuatiecentra gebouwd. Toen Villapuram op 30 december 2012 getroffen werd door cycloon 'Thane' plukte de arme lokale bevolking de vruchten van deze investering. Tijdens de zware storm die over het gebied raasde en alles op haar weg meenam, waaronder een groot deel van de huizen, zaten mensen veilig in de evacuatiecentra. In 5 andere dorpen zijn er ook dringend dergelijke evacuatiecentra nodig. Cordaid Mensen in Nood gaat samen met de organisatie Kalvi Kendra nog eens 5 centra bouwen. De Indiase overheid zal – op verzoek van de bevolking – ook een bijdrage leveren.
 
Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingaktie allemaal doet, kan terecht op
www.samskledingactie.nl.
 
Graag tot zaterdag 26  oktober aanstaande,
Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser
 
www.samskledingactie.nl 

Bron: Eef Visser, donderdag 24 oktober 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina