naar Marker Nieuws indexpagina

Verslag kledingactie 'Mensen in Nood' 2013

 
Een aanhanger met iets meer dan drie ton aan kleding was de opbrengst van de kledingactie voor Mensen in Nood op Marken.  Alle mensen die hieraan bijgedragen hebben en ook alle mensen die door posters en persberichten bekendheid wilden geven aan de actie willen we heel hartelijk bedanken. 
 
Onze hartelijke dank ook aan de duivenvereniging 'Door Vriendschap Sterk' die de kantine weer ter beschikking stelde voor de kledingactie.  Dankzij hun medewerking hadden we weer  een prima actiecentrum.
Een speciaal woord van dank aan alle vrijwillig(st)ers die geheel belangeloos hun tijd,  energie en een aantal ook hun vervoermiddel ter beschikking stelden om de kledinginzameling te doen slagen.  We waren erg blij met de vervoermiddelen en alle helpende handen van de opgekomen vrijwilligers,  zowel oude getrouwen (en daarbij een flink aantal hèle trouwe!!),   nieuwe  vrijwilligers en  jongeren die hun maatschappelijke stage vervulden.  Dank aan jullie allen!!!!!
 
Ook het weer hielp in deze oktobermaand goed mee.
Dankzij de inzet van al die vrijwilligers was een groot karwei toch weer snel geklaard.
 Zoals al eerder gemeld, gaat de opbrengst van de ingezamelde kleding van dit najaar naar projecten  voor  de Dalits in India.  Het zuiden van India wordt met grote regelmaat getroffen door overstromingen en cyclonen.  Laag gelegen gebieden overstromen bijna elke jaar tijdens de moesson. De kastelozen (Dalits) en tribale groepen wonen op plaatsen die het meest kwetsbaar zijn en dus het ergste getroffen worden. Bij overstromingen of als zware stormen over razen, worden hun zeer  zwakke, slechte huizen volledig vernield. Dit kost niet alleen hun huizen, maar ook mensenlevens. Met evacuatiecentra kunnen deze allerarmste kastelozen (Dalits) en tribale groepen de vele overstromingen overleven.
In 2009 zijn er al op 5 plaatsen evacuatiecentra gebouwd. Toen Villapuram op 30 december 2012 getroffen werd door cycloon Thane plukte de arme lokale bevolking de vruchten van deze investering. Tijdens de zware storm die over het gebied raasde en alles op haar weg meenam, waaronder een groot deel van de huizen, zaten mensen veilig in de evacuatiecentra.
In 5 andere dorpen zijn er ook dringend dergelijke evacuatiecentra nodig. Cordaid Mensen in Nood gaat samen met de organisatie Kalvi Kendra nog eens 5 centra bouwen. De Indiase overheid zal – op verzoek van de bevolking – ook een bijdrage leveren.
 
Wie meer wil weten over wat Mensen in Nood met Sams kledingactie allemaal doet, kan terecht op www.samskledingactie.nl
 
Wat ons betreft: GRAAG TOT VOLGEND JAAR.
Nelie Springer-Zeeman
Eef Visser
 

Bron: Eef Visser, dinsdag 29 oktober 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina