naar Marker Nieuws indexpagina

Terug en vooruit kijken met burgemeester Luzette Wagenaar-Kroon

 
In september 2012 is Luzette Wagenaar-Kroon geïnstalleerd als burgemeester van Waterland. Nu er en jaar verstreken is, is het een goed moment om met de burgemeester terug en vooruit te kijken. Hieronder leest u hoe Luzette Wagenaar-Kroon terugkijkt op die periode.
 
Wat heeft je het afgelopen jaar het meest verrast?
Wat mij heel erg is opgevallen, is de warmte en het enthousiasme waarmee ik in de gemeenschap ben opgenomen. Dat gaf en geeft me een ontzettend positief gevoel. Ik kan echt zeggen dat ik me overal welkom voelde. Mensen stellen zich buitengewoon open op.
 
Waar ben je het meeste van onder de indruk?
Daar hoef ik niet lang over na te denken. Dat is de enorme inzet en betrokkenheid van de kern- en dorpsraden. Ik zie veel bevlogenheid om de leef- en woonomgeving te verbeteren. Zo’n positieve houding draagt er aan bij dat mensen niet langs de kant staan maar ook echt meedoen in de samenleving. Dat vind ik heel waardevol.
 
Wat is jouw favoriete plek in Waterland?
Dat is een moeilijke vraag. Want als ik één mooie plek noem, doe ik andere plekken natuurlijk tekort. Ik ben erg veel onderweg en op allerlei verschillende tijdstippen. Wat ik dan wel eens doe, is ergens stoppen om een foto te maken of gewoon van het uitzicht te genieten. Van het water, de prachtige landschappen of de vele monumenten. Maar ook zie ik veel mooie bedrijven hier in Waterland. Kortom….ik heb veel favoriete plekjes die ik graag deel op Twitter.
 
Op welke resultaten die je het afgelopen jaar hebt bereikt, ben je het meest trots?
Als eerst antwoord komt bij me op…het afsluiten van het horecaconvenant. Dat heeft veel verbetering gebracht. Daar merk ik wel uitdrukkelijk bij op dat die overeenkomst de verdienste is van heel veel mensen. Van mijn voorganger, horecaondernemers, politie, omwonenden en niet in de laatste plaats van de  medewerkers van gemeente Waterland. 
Waar ik ook trots op ben is de toegenomen Burgernet-deelname in Waterland. Het blijkt in de praktijk ook echt te werken want een Burgernetactie heeft concreet al geleid tot een oplossing en/of aanhouding. Het heeft wel degelijk nut om “oren en ogen van de wijk” te zijn.
 
Wat wil je de komende jaren voor elkaar krijgen?
Mijn doel is om te blijven werken aan een goede samenwerkingscultuur tussen college, raad en organisatie. Daar bedoel ik mee… het zoeken naar verbinding op inhoud en minder accent leggen op de politieke verschillen. Daar hebben de inwoners behoefte aan.
 
Je hebt het aflopen jaar geïnvesteerd in contacten met de samenleving. Hoe kijk je aan tegen burgerparticipatie? Kan het anders/beter?
Burgerparticipatie is een groot goed. En ik zie in Waterland een hoge mate van betrokkenheid als het gaat om meepraten en meedenken. Maar het kan altijd beter. Ik verwacht dat er in de nabije toekomst veel zaken op ons af komen waarbij we burgers nodig hebben. Met de komende decentralisaties in het sociale domein wordt er meer van onze inwoners gevraagd. Er zijn in Waterland al heel veel vrijwilligers maar de behoefte aan vrijwillige inzet zal in de toekomst alleen maar toenemen. Mensen zullen meer zelf moeten doen. Ook in de eigen, directe omgeving. Ik hoop dat allerlei initiatieven op het vlak van burgerparticipatie anderen ook stimuleren. In zo’n samenleving wil toch iedereen wel wonen.
 
Hoe kijk je samenvattend terug op het eerste jaar als burgemeester van Waterland?
Als ik zo terug kijk, concludeer ik dat het een enerverend en soms bewogen jaar is geweest. Met veel dynamiek. Door de vele kernen en de vele verschillende activiteiten heb ik me geen moment verveeld. Het is werkelijk omgevlogen! De Engelsen zeggen wel eens “never a dull moment” en dat geldt voor mij als burgemeester van Waterland ook. Verder kan ik oprecht zeggen dat ik Waterland in mijn hart heb gesloten.
 
Nu we zo terugkijken en van alles doornemen, bedenk ik me dat ik het eigenlijk minstens zo belangrijk vind om te horen wat de inwoners van “hun” burgemeester vinden. Ik nodig inwoners graag uit om mij suggesties, opmerkingen of tips te geven. Het is fijn om reacties te ontvangen via burgemeester@waterland.nl
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 30 oktober 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina