naar Marker Nieuws indexpagina

Tijdelijke jongerenwoningen op Marken snel bewoond

 
In nauwe samenwerking tussen Woonzorg, jongeren, omwonenden, de Eilandraad en de gemeente Waterland is het gelukt om snel een aantal woningen op Voor Anker op Marken geschikt te maken als jongerenwoning.
 
Behoefte
Uit de enquête die de gemeente Waterland vorig jaar onder jongeren heeft gehouden is gebleken dat er een grote behoefte is aan jongerenwoningen. Er is actief gezocht naar mogelijkheden om daar iets aan te doen. In overleg met een groot aantal betrokkenen heeft dit geleid tot een initiatief van Woonzorg waarbij een aantal kleine woningen, die gesloopt zouden worden, worden aangepast zodat ze de komende 7 jaar gehuurd kunnen worden als jongerenwoning. Jongeren tot en met 26 jaar komen in aanmerking voor deze woningen. De loting vindt plaats op 9 december 2013.
 
Maatschappelijke bijdrage
Wethouder Kools: “Het is de eerste keer in de gemeente Waterland dat een initiatief op deze manier wordt vormgegeven. Bij de selectie van bewoners zal gekeken worden naar de bereidheid om zich in te zetten voor de buurt. We slaan hiermee twee vliegen in één klap; we kunnen jongeren aan een tijdelijke woning helpen in hun eigen woonplaats en zij leveren tegelijkertijd in een bijdrage aan de maatschappij. Je moet hierbij denken aan het doen van een boodschapje, het sneeuwvrij maken van de stoep of gewoon even een praatje maken bij een kopje koffie.”
 
Snelheid
De eerste, aangepaste, woningen zullen op 25 november worden opgeleverd en de planning is dat de laatste woning op 20 december klaar zal zijn. Wethouder Kools is blij met dit initiatief en de manier waarop alle betrokken partijen hebben samengewerkt en hoopt dat er meerdere initiatieven zullen volgen
 

Bron: Gemeente Waterland, vrijdag 15 november 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina