naar Marker Nieuws indexpagina

Hulp aan slachtoffers Tyfoon Haiyan op de Filippijnen

Van diverse kanten hebben wij de vraag gekregen of wij als stichting iets gaan doen voor de slachtoffers van tyfoon Haiyan op de Filippijnen.  Wij zouden dat inderdaad heel graag willen,  maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat de situatie momenteel te chaotisch en te onoverzichtelijk is om zinvol iets te kunnen doen.  Grote hulporganisaties vanuit de VN en ook vanuit Nederland en vele andere landen zijn momenteel druk bezig om de eerste nood te lenigen van zovelen die alles kwijt  zijn. Ook Kerk in Actie, het Rode Kruis, Terre des Hommes, Caritas Nederland, die wij kennen van de kledingacties van Mensen in Nood, doen hieraan mee. Voeding,  medische voorzieningen, tenten  en kleding worden volop ingevlogen en verscheept.  Belangrijk is dat die hulp goed wordt gecoördineerd.

De SHO hebben het gironummer 555 opengesteld.  En op die wijze wordt volop gewerkt  aan de basale levensbehoeften van de zeer vele mensen die op afschuwelijke wijze alles kwijt zijn geraakt en in veel gevallen daarbij ook nog het verlies van dierbaren moeten torsen.

Wilt u zinvol iets doen, dan is giro 555 momenteel de aangewezen weg.

Beter dan goederen sturen,  omdat veel eerste levensbehoeften in de Filippijnen zelf gekocht kunnen worden of en mass worden ingevlogen. Belangrijk is dat er nu hulp in de vorm van basale levensvoorzieningen wordt geboden via grote, goed gecoördineerde acties in samenwerking met Filippijnse  hulporganisaties.

Twee van onze partnerorganisaties (Karapatan en PNFSP ) zijn betrokken bij de noodhulp en zij weten uit ervaring dat als de ogen van de wereld weer weg zijn en er moet worden opgebouwd,  de behoeften aan hulp bij die opbouw net zo groot is.  In dat stadium willen wij graag instappen voor arme boeren en vissers op het eiland Iloilo, waar Karapatan ook werkzaam is. Iloilo is één van de eilanden die ook zwaar getroffen zijn,  maar waar in het nieuws minder over wordt gehoord omdat alle aandacht van de media zich richt op het grootste eiland Leyte en de stad Tacloban..  

Zodra de eerste nood is gelenigd en er meer zicht is op de wijze van opbouw,  willen we dus graag,  maar dan op kleine schaal, instappen bij de opbouw van boeren en vissers die door Karapatan zullen worden geholpen met o.a. netten, bootjes, viskorven, zaden, nieuwe ploegen en eggen en mogelijk waterbuffels. Als daarover meer duidelijkheid is na dit drama en deze chaos,  zullen we zeker een beroep op u doen en u benaderen om ons daarbij te helpen.  Ook in dat stadium hebben o.a.  boeren en vissers ons zeer hard nodig om een nieuw bestaan op te kunnen bouwen.

 

Bron: Eef Visser, zaterdag 16 november 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina