naar Marker Nieuws indexpagina
Plasticafval kwijt wanneer je wilt 
Waterland blijft kunsstofverpakkingsafval apart inzamelen
 
Vanaf 1 januari 2014 wordt het kunststofverpakkingsafval in de gemeente Waterland ingezameld via verzamelcontainers. Verspreid door de gemeente worden in totaal acht bovengrondse verzamelcontainers geplaatst. Hiermee komt het college van burgemeester en wethouders tegemoet aan een veelgehoorde wens van bewoners om het verzamelde plastic afval vaker dan één keer per maand kwijt te kunnen.
 
Brenggemak
Sinds februari 2010 wordt kunststofverpakkingsafval als aparte afvalstroom ingezameld. Toen is de keuze gemaakt om dit één keer per maand  huis-aan-huis in te zamelen. “Wij zijn er erg blij mee dat onze inwoners deze aparte inzamelstroom omarmd hebben en het plastic afval apart houden. Door de aard van het afval is de opbrengst wel vaak erg volumineus. En waar laat je dan zo’n volle afvalzak de rest van de maand? Bovendien gingen de zakken door het geringe gewicht op winderige ophaaldagen nog wel eens ‘aan de wandel’ door de straten. Daarom hebben we besloten om verzamelcontainers voor plasticafval te plaatsen, zodat de mensen hun plasticafval kwijt kunnen wanneer het hen uit komt.” Aldus wethouder Patrick Kools. “De verzamelcontainers worden geplaatst bij de bestaande containers voor papier, glas en/of textiel. Dit maakt het mogelijk om in één beweging ook het kunststofverpakkingsafval weg te brengen. Wel zo gemakkelijk!”
 
Brengstations
In Monnickendam bestaat al een brengstation op de milieustraat aan het Galgeriet. Daarnaast krijgt Monnickendam er nog twee inzamelcontainers bij. In alle overige kernen wordt één bovengrondse verzamelcontainer geplaatst, met uitzondering van Katwoude, Overleek en Purmer. In Katwoude wordt een nieuw afvalbrengstation gerealiseerd met een voorziening voor kunststofverpakkingsafval. De kernen Overleek en Purmer zijn te klein voor verzamelcontainers voor afvalstromen; op dit moment staan daar géén containers voor papier en/of glas.

Ook voor het wegbrengen van kunststofverpakkingsafval kunnen inwoners van Waterland gebruik blijven maken van de gratis inzamelzakken die verkrijgbaar zijn bij Deen in Monnickendam en Marken of via de gemeente.
 
 

Bron: Gemeente Waterland, dinsdag 26 november 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina