naar Marker Nieuws indexpagina
SP dient motie in voor effectief ontmoedigingsbeleid drankgebruik jongeren
Waterland
SP Waterland wil dat het College de nieuwe drank en horecaregels, die 1 januari ingaan, stapsgewijs gaat invoeren in Waterland. Dit om te voorkomen dat jongeren op 31 december 2013 reeds de leeftijd van 16 jaar of ouder hebben bereikt buiten ons toezicht op zoek gaan naar illegaal aanbod en alternatieve feestlocaties. Door het invoeren van een overgangsregeling wordt er zorg voor gedragen dat effectief de volksgezondheid onder jongeren in Waterland verbeterd wordt en de naleving van de leeftijdsgrenzen op lange termijn beter wordt nageleefd.
 
Vanaf 1 januari aanstaande gaat de leeftijdsgrens voor zwakke alcohol omhoog naar 18 jaar, ook in de gemeente Waterland. De SP Waterland vindt dit een goede zaak, omdat het in kader van volksgezondheid het niet wenselijk is dat jongeren alcohol gebruiken. De nieuwe regelgeving brengt wel een probleem met zich mee. Jongeren van 16 en 17 jaar oud die nu wel uit gaan, mogen dat op klokslag 12 uur op Oud en Nieuw niet meer. De verwachting is dat deze grote groep jongeren, die gewend is uit te gaan, op zoek gaan naar alternatieven. Zo bestaat het risico dat zij op een inventieve wijze aan een biertje proberen te komen of dat zij het nachtleven op straat of in schuren op zoeken buiten het toezicht van ouders en ouderen. Om deze onwenselijke, gevaarlijke situatie en overlast op straat te voorkomen, wil de SP Waterland dat er een overgangsregeling komt voor deze groep.
 
Duoraadslid Ferdinand G. Knaack: “Drankgebruik onder jongeren is een groot probleem in onze samenleving en moet worden ontmoedigd. De nieuwe regels zijn een stap voorwaarts, maar we moeten niet ons kop in het zand steken als het gaat om de praktische naleving. Jongeren die nu 16 of 17 jaar zijn en gewend zijn uit te gaan, zullen dit na Oud en Nieuw ook willen blijven doen. Een overgangsregeling voorkomt dat wij deze groep uit het oog verliezen.”
 
Een overgangsregeling voor jongeren, die op 31 december 2013 reeds de leeftijd van 16 of ouder hebben bereikt, zal op langere termijn bijdragen aan een betere naleving van het verbod en de volksgezondheid effectiever ten goede komen. Dit lijkt de SP Waterland een situatie, die wij allen willen.
Waterland

Bron: SP Waterland, woensdag 27 november 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina