naar Marker Nieuws indexpagina

PvdA afdeling Waterland kiest kandidatenlijst

Waterland
De ledenvergadering van de PvdA Waterland heeft met algemene stemmen de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 aangenomen.
 
De lijst is flink vernieuwd. Al voor de zomer hadden de beide huidige fractieleden, Brigitte Buis en Ton van Nieuwkerk, te kennen gegeven dat het na ettelijke jaren in de Waterlandse politiek tijd werd voor iets anders.
 
De nieuwe lijst werd op een goed bezochte ledenvergadering voorgedragen door het bestuur en kon rekenen op algemene instemming.
 
Oud-gediende en huidige wethouder Bert Schalkwijk sprak zijn vertrouwen in een klinkende overwinning uit. Nog ouder-gediende Johan Lillo, raadslid van 1988 tot 1992 (Broek in Waterland) en van 1994 tot 2002 (Amsterdam Noord), sprak van een historisch moment: "Niet altijd komt, in de geschiedenis van de politiek in het algemeen en van de PvdA in het bijzonder, een lijst in zon grote harmonie tot stand."
 
De lijst bestaat verder uit:
1. Bert Schalkwijk
2. Beate Janssen van Raay
3. Henk van Berkum
4. Diederick Janssens
5. Petra van Lint
6. Ton van Nieuwkerk
7. Antje van Oostrom
8. Jeroen Hoeksema
 
De rest van de lijst zal samen met nadere gegevens van de eerste acht op korte termijn worden geplaatst op de website van de PvdA Waterland. U hoort zeker meer van ons! 
Waterland

Bron: PvdA Waterland, donderdag 28 november 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina