naar Marker Nieuws indexpagina
Jacob Kes verkozen tot lijsttrekker SP Waterland
Lijsttrekker Jacob Kes met links Ferdinand Knaack en rechts Marga Koster
Waterland
Maandagavond werd Jacob Kes door de leden van de SP Waterland unaniem verkozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Jacob Kes, die in 2010 de eerste zetel voor de SP Waterland binnensleepte, is trots dat hij de SP in Waterland de komende vier jaar mag vertegenwoordigen. De sociale stem zal steeds luider worden in onze gemeente.
 
In 2010 werd de eerste raadszetel voor SP Waterland binnengesleept met 654 stemmen. Als nieuwe lokale partij was dat een daverende overwinning. Jacob Kes heeft zich in een korte tijd kunnen bewijzen. Niet alleen hebben raadsleden blijk gegeven van hun erkenning voor zijn kunnen en kennis, maar Waterlanders prijzen Jacob Kes ook dat hij makkelijk aan te spreken is in de raad en zeker op straat. Een sterke SP fractie zal de sociale stem van Waterland in de gemeenteraad luider doen weerklinken.
 
In de laatste vier jaar heeft er een kaalslag plaatsgevonden in het sociaal beleid in Waterland. De bibliotheek, de Bolder en de kinderdagverblijven moesten het ontgelden, terwijl er meer geld werd gestoken in asfalt en een onnodig vergunningensysteem voor bootjes. Een sociaal geluid was bij de coalitiepartijen nauwelijks te horen. De SP Waterland wil juist dat sociale initiatieven van en voor Waterlanders worden opgezet en ondersteund worden.
 
Jacob Kes: “Met de zorgtaken die in 2015 voor rekening van de gemeente gaan komen, is een sociale en solidaire aanpak onontbeerlijk. Om deze zorgtaken goed op te zetten moet je geld durven te investeren. De SP Waterland heeft dat lef.”
 
De ledenvergadering van de SP Waterland nam daarnaast het verkiezingsprogramma getiteld 'Waterland verdient meer' aan. De SP Waterland kiest met haar programma voor leefbaar en solidair Waterland, het behoud van het agrarisch landschap, de Waterlanders die een steun in de rug verdienen en extra aandacht voor de nieuwe sociale taken van de gemeente rondom zorg, jeugdzorg en toeleiding naar werk.
Waterland

Bron: SP Waterland, dinsdag 10 december 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina