naar Marker Nieuws indexpagina
Gemeente Waterland gaat bootjes / trailers verwijderen
 
Burgemeester & wethouders maken bekend dat op grond van artikel 5.24 lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) na donderdag 26 december 2013 de vaartuigen en/of wrakken zullen worden afgevoerd. De vaartuigen en/of wrakken worden geborgen omdat deze overlast veroorzaken en schade kunnen veroorzaken aan walmuren, beschoeiingen, openbaar groen en dergelijke. De betreffende vaartuigen en/of wrakken zijn, mits niet gezonken, door de gemeente voorzien van een sticker.
de sticker
 
Het betreft de vaartuigen, voertuigen en/of wrakken op de volgende locaties:
 
Marken
Havenbuurt, WSV Marken, Marken, Alpa Flying, zeilboot/trailer, kleur oranje/wit, lengte 5 meter
 
Havenbuurt, WSV Marken, Marken, trailer, kleur grijs, lengte 5 meter
 
Monnickendam
Galgeriet/'t Prooyen, Monnickendam, sloep, kleur blauw, lengte 5 meter
Galgeriet/'t Prooyen, Monnickendam, motorboot, kleur blauw, lengte 5 meter
Galgeriet/'t Prooyen, Monnickendam, vouwwagen met kenteken HV-JL-91, Trigano Camplair
 
Voor nadere informatie kunt u bij de afdeling Publiekzaken, ( (0299) 658585, op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur terecht.
 
Belanghebbenden die niet of niet tijdig het bootje verwijderen dienen er rekening mee te houden dat de te bergen bootjes/wrakken na vrijdag 10 januari 2014 zullen worden vernietigd. Tot 10 januari 2014 is het mogelijk om het bootje bij de berger op te halen, tegen betaling van de bergingskosten.

Ingevolgde de Algemene Wet Bestuursrecht kan een belanghebbende, binnen zes weken na deze kennisgeving, tegen een besluit bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Dat bezwaarschrift dient gericht te zijn aan:
 
Burgemeester & Wethouders van Waterland
Postbus 1000
1140 BA Monnickendam
 
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, evenals de gronden van het bezwaar.
 
Het indienen van een bezwaar heeft geen schorsende werking. Indien onverwijlde spoed dit vereist kan, hangende de bezwaarschriftenprocedure, een schorsing of voorlopige voorziening worden gevraagd aan:
 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem
sector Bestuursrecht
Postbus 1621
2003 BR Haarlem
 
Hieraan zijn griffiekosten verbonden.
 
 Link naar het artikel op de website van de gemeente Waterland

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 11 december 2013

 naar Marker Nieuws indexpagina