naar Marker Nieuws indexpagina

Zonne-energie co÷peratie op Marken

 
Onderstaand een kort verslag van de uitspraak over het opzetten van een Marker co÷peratie Zonne-energie op 10 februari 2014 tijdens de bijeenkomst politieke partijen Waterland in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014.

Overal om ons heen zien we zonnecellen verschijnen op de daken van de Minneweg, het Trefpunt en voetbalkantine. Een goede zaak, het roer moet om zodat we vol in gaan zetten voor schone energie willen we de Aarde leefbaar houden. In de oude historische kernen van Marken ligt dit erg moeilijk gezien de regelgeving voor beschermd dorpsgezicht en het grote aantal rijksmonumenten.
Daarom het voornemen voor het opzetten van een co÷peratie waarbij eenieder kan deelnemen die graag zonnecellen wil maar voor wie dit niet mogelijk is gezien de monumentenstatus van het huis of een niet geschikt dak enz..

Ger Hofman, wonend op Kerkbuurt 28 (kleinste huisje van Marken), heeft hiervoor het initiatief genomen en heeft de hulp ingeroepen van de Stichting Duurzaam Waterland die dit soort acties gaarne ondersteund inclusief een aantrekkelijke subsidie. Door het pas afgesloten Energieakkoord door politiek, bedrijfsleven en milieuorganisaties is ook een verruiming ontstaan in de regelgeving voor energieco÷peraties.  Hierdoor is het voor deelnemers financiŰel dermate aantrekkelijk dat dit kan wedijveren met het rendement van particuliere dakbezitters.

Ook is contact gelegd met de stichting "Zon op Noord" deze heeft reeds verscheidene co÷peraties voor zonne-energie op de rails gezet.  Zij kunnen desgewenst ook de co÷peratie Marken begeleiden tegen een kostenvergoeding. Daarnaast is ook  contact opgenomen met de Eilandsraad deze heeft zich uitgesproken voor ondersteuning van dit project, tevens heeft zij geadviseerd contact te zoeken met gelijkgestemde Markers om het draagvlak onder de Marker bevolking te vergroten.

Momenteel is de werkgroep bezig een geschikte locatie te selecteren voor de plaatsing van zonnecellen.  Indien een geschikte locatie wordt gevonden zal dit bij de gemeente ter goedkeuring worden voorgedragen.
Daarom het verzoek aan de aanwezige gemeenteraadsleden dit streven en eventuele goedkeuring te willen ondersteunen, hetgeen werd toegezegd door alle partijen.
 

Bron: Ger Hofman, dinsdag 11 februari 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina