naar Marker Nieuws indexpagina
Géén steiger voor riviercruiseschepen op Marken
 
De afdeling bestuursrechtspraak Raad van State heeft op woensdag 11 juni 2014 geoordeeld dat de overdracht van de bevoegdheid van de gemeenteraad aan het College om een besluit te nemen over een steiger voor riviercruiseschepen in het bestemmingsplan Marken, moet worden vernietigd.
 
Besluit Gemeenteraad
In februari 2014 had de Gemeenteraad al een motie aangenomen waarin de feitelijke aanleg onmogelijk was gemaakt en in april 2014 had de potentiële exploitant van de steiger, AMA Waterways, al aangegeven in het kader van een heroriëntatie van de bedrijfsactiviteiten, niet langer heil te zien in het gebruik van de steiger.
 
Uitspraak Raad van State
De Raad van State oordeelt dat de aanleg van de steiger door het besluit van de gemeenteraad van februari 2014 (dus na het bestreden besluit van april 2013) het plan feitelijk niet meer uitvoerbaar is.   
Verder oordeelt zij dat de wijzigingsbevoegdheid te ruim was, gezien de ligging nabij een beschermd natuurgebied (Natura 2000). Daarbij worden met name genoemd: de aanleg van grotere aantallen schepen genoemd in vergelijking met het aantal dat in de MilieuEffectRapportage was opgenomen; en het niet onderzoeken van de effecten van overnachting, terwijl de mogelijkheid daarvan niet was uitgesloten.

Wethouder Jean van der Hoeven is, ondanks het feit dat de bezwaren gegrond zijn verklaard, toch blij met de uitspraak: “Inmiddels was duidelijk dat de steiger niet meer wenselijk was door het latere besluit van de Raad en het besluit van AMA Waterways. Door de uitspraak van de Raad van State hoeven we, buiten administratieve handelingen, geen nieuw besluit te nemen zodat dit de meest efficiënte oplossing is.”
 
 
De volledige uitspraak van de Raad van State

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 12 juni 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina