naar Marker Nieuws indexpagina
SP Waterland dient motie in tot versoepeling Kinderpardon
 
SP Waterland vraagt de gemeenteraad het initiatief om te komen tot versoepeling van het kinderpardon te steunen. Zeshonderd kinderen die in Nederland zijn geboren of geworteld worden ten onrechte afgewezen voor de pardonregeling, omdat de regering deze groep verkeerd gecategoriseerd heeft. SP Raadslid Marga Koster: "Deze fout moet teruggedraaid worden."
 
De motie van de SP, die mede is ondertekend door Groenlinks en de PVDA, zal donderdagavond tijdens de raad in stemming worden gebracht. Als de overige partijen meestemmen dan geeft dit een helder signaal dat we vinden dat solidair met kinderen moet worden omgaan. Burgemeester Wagenaar-Kroon heeft reeds de oproep tot versoepeling van het kinderpardon ondertekend. Een positief raadsbesluit zal dit meer kracht bij zetten.
 
Voor kinderen zonder verblijfsvergunning die langer dan vijf jaar in het land zijn, kwam er twee jaar geleden een kinderpardon voor kinderen die in Nederland zijn geworteld, Nederlands spreken en hier naar school gaan. Toch kregen niet al deze kinderen een pardon. De helft van de aanvragen werd afgewezen: 600 kinderen die wel al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Zij vielen af omdat ze bijvoorbeeld niet in een asielzoekerscentrum wonen.
 
Marga Koster (raadslid SP): 'Het kinderpardon is met een goede reden ingesteld. Het is nu onzin om deze zeer streng toe te passen. Wij als Waterland kunnen daar een verschil in maken.'
 

Bron: SP Waterland, donderdag 12 juni 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina