naar Marker Nieuws indexpagina
Startschot verenigde verenigingen Marken door SDW en Eilandraad
Wijnand Oussoren (links) en Henk Zeeman
 
Op vrijdag 20 juni hebben voorzitter Henk Zeeman van de Stichting Eilandraad Marken en voorzitter Wijnand Oussoren van Stichting Duurzaam Waterland (SDW) het startschot gegeven voor het verenigen van verenigingen en stichtingen op Marken. SDW stelde daarvoor tijdens de Marker Havenfeesten een mobiele LED-lichtinstallatie in gebruik. Deze kan door alle verenigingen en stichtingen op Marken worden ingezet voor hun evenementen. SDW heeft hier € 4.000 aan bijgedragen vanuit hun doelstelling om duurzaamheid in onze regio te bevorderen. Daarnaast ondersteunt Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) sociaal maatschappelijke activiteiten in de regio en daar past dit plan ook prima in. CWW exploiteert de windmolens nabij Marken en gebruikt SDW om een deel van de opbrengst in diverse projecten te investeren.  
 
Het plan van de Eilandraad om een overkoepelende stichting op te richten is in 2013 als Burgerparticipatieplan bij gemeente Waterland ingediend. Dit plan is uiteindelijk gehonoreerd met € 3.000, waarmee andere collectief te gebruiken investeringen kunnen worden gedaan. Ook heeft ING-bank reeds € 750 bijgedragen om de oprichtingskosten van de stichting van te kunnen betalen.  
 
De vier pijlers voor de nieuwe stichting zijn:
  • gezamenlijke evenementenplanning
  • samenwerking evenementen
  • samenwerking fondsenwerving
  • samenwerking inkoop.
Dit is in april jongstleden al in de praktijk gebracht via het evenement “Van Alle Mark(t)en Thuis” en heeft voor de deelnemende verenigingen en stichtingen ook nog aardig wat geld opgeleverd. Het oprichten van de beoogde stichting zal waarschijnlijk in 2015 plaats vinden omdat er eerst een jaar wordt proefgedraaid onder de vlag van de Eilandraad.
 
mobiele LED-lichtinstallatie

Bron: PepProductions, vrijdag 20 juni 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-Commercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie. Link naar het originele artikel plaatsen

©2014 MarkerNieuws.com