naar Marker Nieuws indexpagina
Maaionderhoud van de omringkade Marken
 
In de periode van dinsdag 1 tot dinsdag 15 juli 2014 laat Rijkswaterstaat het reguliere maaionderhoud aan de omringkade van Marken uitvoeren. Het binnentalud wordt gemaaid, evenals een strook van een meter langs het (fiets)pad aan de buitenzijde. Het maaisel zal worden afgevoerd. Het maaien en afvoeren gebeurt met licht materieel omdat het een veendijk is die niet te veel belast mag worden. Houdt u rekening met enige overlast op het fietspad van de omringdijk als gevolg van deze werkzaamheden.
 

Bron: Stichting Eilandraad Marken, zaterdag 28 juni 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina