naar Marker Nieuws indexpagina
EBS komt reizigers Waterland tegemoet met aangepast vervoersplan
 
Busmaatschappij EBS heeft op verzoek van de Stadsregio Amsterdam (SRA) nogmaals gekeken naar het vervoerplan voor 2014-2015 en zich met name gebogen over de Waterlandse wensen. Het college van Waterland constateert dat weliswaar niet alle aanpassingen zijn gerealiseerd, maar dat de meeste reizigers in Waterland er met het nieuwe plan nu op vooruit gaan.
 
Het nieuwe vervoerplan werd in april van dit jaar door het college van B&W van Waterland niet met applaus ontvangen; er gingen teveel Waterlandse reizigers op achteruit. Ook andere gemeenten hebben hun onvrede met de nieuwe regeling kenbaar gemaakt aan de Stadsregio, met als gevolg dat EBS is teruggegaan naar de tekentafel. In het nu gepresenteerde definitieve vervoersplan is van de vier ingediende wensen van Waterland één wens volledig gehonoreerd, twee wensen gedeeltelijk gehonoreerd en één wens gesneuveld.

Gemeente Waterland is voor de volgende busverbindingen in de bres gesprongen:
  • De bus route Amsterdam-Hoorn (lijn 314) blijft gehandhaafd.
  • Lijn 103 (Purmerend-Monnickendam stond in het oorspronkelijke vervoerplan op de schraplijst. Deze lijn blijft bestaan en gaat in plaats van twee keer, één keer per uur rijden.
  • Lijn 373 (Monnickendam-Sloterdijk-Riekerpolder wordt opgeheven. Daarvoor in de plaats komt lijn 309 als volwaardige busverbinding (zonder bijbetaling) tussen Purmerend en Sloterdijk. Vanaf daar hebben reizigers richting Amsterdam-West de beschikking over verschillende vervoersalternatieven (trein/tram).
  • De directe verbinding Marken-Amsterdam-Noord wordt helaas opgeheven in verband met te lage bezettingsgraad.
Best haalbare resultaat
Wethouder Bromet is tevreden met de aanpassingen die zijn gedaan aan de dienstregeling, maar is niet 100% blij. “Het is jammer dat niet al onze suggesties gehonoreerd zijn. Dat betreuren we natuurlijk. Toch kunnen we zien dat er een verbetering is ten opzichte van het eerder gepresenteerde plan. We zijn blij dat we ons als raad en college hebben ingezet voor deze verbeteringen. Er is door EBS goed nagedacht over alternatieven en soepeler overstappen. Ik denk dat we het best haalbare hebben bereikt.” 
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 2 juli 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina