naar Marker Nieuws indexpagina
Dorpshuizen ontvangen bijdragen uit Burgerparticipatiebudget
Aanvraag van Eilandraad afgewezen
 
Het college van Waterland heeft besloten om de geldelijke bijdragen van de gemeente in het kader van burgerparticipatie dit jaar toe te kennen aan een tweetal dorpshuizen. Met dit besluit zien de dorpshuizen van Ilpendam en Watergang hun plannen voor een opknapbeurt van binnen/buitenruimte gehonoreerd. Het burgerparticipatiebudget is bedoeld om initiatieven mogelijk te maken van inwoners die daarmee voorzien in een behoefte vanuit de samenleving.
 
Toekenning bijdragen
Het college ontving vier plannen van verschillende kernen. Bij toetsing bleken alle plannen te voldoen aan de spelregels. Helaas is het niet mogelijk om alle plannen (volledig) te honoreren. Dit jaar stelde de gemeente een budget beschikbaar van € 28.000,-; de totale aanvraag bedroeg € 49.242,-.
 
Dorpsraad Ilpendam
De dorpsraad Ilpendam heeft een plan ingebracht van de Stichting Dorpshuis Ilpendam. Gevraagd is om een bijdrage in de kosten (€ 13.000,-) voor de aanschaf van een zuinige en milieuvriendelijke verwarmingsketel. Deze aanvraag is door het college volledig gehonoreerd omdat Ilpendam het geld wil besteden aan een multifunctioneel centrum en duurzaamheid. Bovendien wordt bespaard op de gebruikskosten hetgeen ten goede komt aan de huurders/gebruikers.
 
Watergang
De dorpsvereniging Watergang heeft een plan ingediend om de levensvatbaarheid van dorpshuis De Boet te verbeteren. Hierbij wordt de buitenruimte van het dorpsplein opnieuw ingericht en vanuit het dorpshuis beter toegankelijk gemaakt zodat dit beter aansluit op de verschillende activiteiten in en om het dorpshuis. De gevraagde bijdrage is € 14.000 is door het college volledig gehonoreerd. Het is de eerste keer dat Watergang een plan indient en gehonoreerd krijgt. 
 
Broeker dorpsraad
De resterende € 1000,- gaat naar “De Jeugdhooiberg”. Dit is een Jongeren ontmoetingsplaats (JOP) voor jongeren van 12-18 jaar. Vanuit het burgerparticipatiefonds wordt € 1.000 bijgedragen. Daarnaast heeft het college de aanvraag beschouwd als een aanvullende aanvraag voor het Jeugdparticipatiebudget. Hieruit wordt € 5.000 bijgedragen. Een gelijk bedrag is ook in 2013 al aangevraagd en gehonoreerd.
 
Eilandraad Marken
De eilandraad Marken heeft een plan ingediend om Marken als woonplaats voor (jonge) gezinnen bekendheid te geven. De gevraagde bijdrage hiervoor is € 14.000. Deze aanvraag is afgewezen omdat het college de definitieve visie  van de eilandraad wil afwachten. Daarnaast heeft de eilandraad al twee keer maximaal en één keer deels plannen gehonoreerd gekregen. 

Kernraden die tot nu toe geen of weinig plannen hadden ingediend hebben bij de afweging voorrang  gekregen.
 

Bron: Gemeente Waterland, donderdag 3 juli 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina