naar Marker Nieuws indexpagina
Pilot meerlaagsveiligheid Marken: succesvolle afronding fase 1
 
In opdracht van Rijkswaterstaat doet Antea Group onderzoek doen naar de mogelijkheden vanmeerlaagsveiligheid van het eiland Marken. Dit doet Antea Group in de vorm van een MIRT onderzoek. Inmiddels is de eerste fase van het onderzoek met succes afgerond. 

In deze eerste fase is in een aantal ontwerpateliers met bewoners, de Eilandraad (en werkgroep Dijkversterking) en betrokken overheden gewerkt aan strategieŽn voor meerlaagsveiligheid. Om de strategieŽn te ontwikkelen is eerst een analyse gemaakt van de huidige kwaliteiten, de opgaven die er liggen en de kansen (Gebiedsatlas). Daarna zijn mogelijke maatregelen bedacht in de vorm van Ďbouwstenení. Deze losse bouwstenen zijn vervolgens via verschillende denklijnen/visies op het eiland gecombineerd tot zes onderscheidende strategieŽn. Hierin worden uiteenlopende mogelijkheden verkend en op onderdelen kunnen deze in de volgende fase met elkaar worden gecombineerd. De strategieŽn worden toegelicht in de publieksvriendelijke samenvatting (zie bijlage).

In fase 2 worden de meest kansrijke oplossingsrichtingen verder uitgewerkt. Eind oktober bestaat het resultaat uit drie kansrijke oplossingen voor de waterveiligheid op Marken. In het najaar besluiten de bestuurders of ze kiezen voor een meerlaagsveiligheidsoplossing en verdere uitwerking in een MIRT Verkenning.
 

Bron: Antea Group, donderdag 17 juli 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina