naar Marker Nieuws indexpagina
StrategieŽn voor de waterveiligheid van Marken ontwikkeld
 
In de Pilot meerlaagsveiligheid Marken zijn strategieŽn ontwikkeld om de waterveiligheid van Marken te borgen. Een samenvatting van de resultaten vindt u in bijgevoegd document. In de periode van juli tot december 2014 worden uit deze strategieŽn slimme oplossingen voor Marken uitgewerkt. Deze worden beoordeeld en vervolgens worden door de verantwoordelijke overheden de kansrijke oplossingen geselecteerd. Deze worden in 2015 nader uitgewerkt, waaruit een voorkeursoplossing volgt.
 
Op donderdag 4 september 2014 wordt een Werkatelier georganiseerd in dorpshuis īHet Trefpuntī waarin overheden, bewoners en belanghebbenden de oplossingen bespreken en aanvullen.
U bent uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Stuur hiervoor een mail aan mlvmarken@rws.nl
 
Noot van de Marker Nieuws redactie:
In een eerder bericht op deze website is de brief van de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad met betrekking tot de beschreven strategieŽn reeds gepubliceerd. Voor de volledigheid voegen wij deze nogmaals toe.
 
Samenvatting eerste fase Reactie Eilandraad Fase 1 MIRT onderzoek

Bron: Rijkswaterstaat, vrijdag 18 juli 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina