naar Marker Nieuws indexpagina
Schriftelijke vragen van de SP fractie over de wachtgeldregeling
 
Naar aanleiding van een artikel op www.ED.nl , zie onder, heeft de SP Waterland de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college over de wachtgeldregeling:
 
 
 
1.       Welk bedrag is Waterland kwijt aan de wachtgeldregeling voor oud-bestuurders?

2.
       Hoeveel oud-bestuurders in Waterland maken geheel of gedeeltelijk gebruik van de wachtgeldregeling?

3.
       Kan het college een overzicht verschaffen van de wachtgeldregelingen van oud-bestuurders voor de periode 2010 t/m 2014?
 
 4.       Tot wanneer kunnen de van de wachtgeldregeling gebruikende oud-bestuurders van de wachtgeldregeling gebruik maken?

5.
       Helpt de gemeente oud-bestuurders actief bij het vinden van een nieuwe baan? Hebben oud-bestuurders een sollicitatieplicht?

6.
       Is het college van plan om een tegenprestatie te vragen van oud-bestuurders in ruil voor het wachtgeld, zoals opgenomen in de wet werk en bijstand per 1 januari 2012? Zo nee, waarom niet?

7.
       Klopt het dat oud-bestuurders gebruik mogen maken van de wachtgeldregeling in afwachting van een andere baan of pensioen? Mag de wachtgeldregeling ook gebruikt worden om hun inkomen aan te vullen als zij een andere baan hebben gevonden?
 
8.       Zo ja, deelt het college de mening dat het onwenselijk is dat oud-bestuurders die vrijwillig een andere functie accepteren op kosten van de gemeenschap hetzelfde inkomen houden, terwijl andere mensen, die buiten hun schuld hun baan verliezen, in een soortgelijke situatie er flink in inkomen op achteruitgaan?  
 
   
Zittende wethouders vullen inkomen aan met wachtgeld
   
 
HELMOND Diverse wethouders in de regio die in het nieuwe college minder uren zijn gaan werken, vullen hun inkomen aan met wachtgeld. Dit gebeurt in Helmond, Asten, Gemert-Bakel en Eersel. De Haagse SP-fractie vindt dit 'oneigenlijk gebruik' van de regeling en gaat Kamervragen stellen aan de minister.
 
Het betreft wethouders die tot de verkiezingen in maart ook zitting hadden in het vorige college. Ze leverden bij de collegevorming uren in (0,1 of 0,2 fte,voltijdseenheid), wat neerkomt op een halve of hele dag in de week. Ze hebben recht op compensatie van het inkomensverlies, op basis van de wachtgeldregeling. In diverse gemeenten wilden de nieuwe colleges het aantal fte binnen de perken houden gelet op de kosten.
 
'De wachtgeldregeling is een recht en daar wordt gebruik van gemaakt'
De CDA-wethouders Frans Stienen, Margreet de Leeuw (Helmond), Ria van der Hamsvoord (Eersel) Theo Martens (Asten) leverden in vergelijking met de vorige periode een tiende fte in. In Gemert-Bakel gingen Rol Hoppezak (Lokale Realisten) en Jan Bevers (Dorpspartij) op papier 0,2 fte minder werken. "De wachtgeldregeling is een recht en daar wordt gebruik van gemaakt", zegt een woordvoerster van de gemeente Helmond.
 
'Wachtgeldregeling is bedoeld voor ex-bestuurders die tijdelijk geen baan meer hebben'
SP-Kamerlid Ronald van Raak noemt het 'een heel slechte zaak'. "De wachtgeldregeling is bedoeld voor ex-bestuurders die tijdelijk geen baan meer hebben, niet hiervoor. Ze besluiten minder uren te werken maar laten het inkomen wel weer aanvullen met een uitkering. Dat is belachelijk. Andere mensen hebben daar ook geen recht op", zegt Van Raak. "Ik ga Kamervragen stellen."
 

Bron: SP Waterland, maandag 28 juli 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina