naar Marker Nieuws indexpagina
Resultaten MIRT-onderzoek Pilot meerlaagsveiligheid
 
De Stichting Eilandraad Marken kan melden dat Rijkswaterstaat de adviezen van de Eilandraad serieus neemt waar het gaat om de dijkversterking. De Eilandraad ontving d.d. 30 juli 2014 onderstaande  brief van Rijkswaterstaat als reactie op een brief van de Eilandraad d.d. 18 juni 2014. Ook is tijdens het bestuurlijk overleg d.d. 3 juli 2014 besloten om het alternatief van de werkgroep dijkversterking van de Eilandraad mee te nemen in de tweede fase van de pilot Meerlaagsveiligheid. Op 4 september 2014 start de 2e fase van de pilot Meerlaagsveiligheid (MLV) met een ontwerpatelier in dorpshuis 'Het Trefpunt'. Op 4 november 2014 zal Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst houden voor alle inwoners. Dan zal duidelijk worden welke ontwerpvarianten daadwerkelijk in 2015 worden uitgewerkt.
 
Antwoord Rijkswaterstaat op brief Eilandraad van 18 juni 2014

Bron: Stichting Eilandraad Marken, maandag 18 augustus 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina