naar Marker Nieuws indexpagina
Enquête Veiligheidsmaatregelen N-518 (Marken-M'dam)
Invullen kan tot 30 september 2014
 
Provincie Noord-Holland heeft een trajectstudie uitgevoerd voor de weg tussen Monnickendam en Marken (N-518) om deze weg aan de huidige ontwerpeisen te laten voldoen en daarmee de veiligheid te verbeteren. Belangrijkste voorstellen zijn om het gedeelte tussen Monnickendam en de Nes 60 km/uur te maken en drempels toe te voegen bij de afslagen Uitdam en Zuiderwoude (Dijkeinde). B&W van Gemeente Waterland heeft reeds een standpunt over de verbetervoorstellen in de trajectstudie ingenomen en moest dit deels corrigeren na twee aangenomen moties in de gemeenteraad. Uitvoering staat gepland in combinatie met het regulier onderhoud in 2017, maar men begint medio 2015 al met de voorbereidingen. 

De Eilandraad heeft bij Provincie Noord-Holland aangegeven een enquête onder de inwoners te zullen houden met vragen aangaande de verkeersveiligheid op en langs de weg N-518. De resultaten daarvan zullen wij in oktober 2014 aan Provincie Noord-Holland aanbieden in de hoop en verwachting dat zij deze meenemen in de uitwerking van hun ontwerp. Om een krachtig signaal af te kunnen geven is het erg belangrijk dat voldoende inwoners deze enquête invullen!

Wij verzoeken u en uw huisgenoten (vanaf 18 jaar) om deze enquête uiterlijk dinsdag 30 september 2014 in te vullen. De enquête wordt ook huis-aan-huis verspreid zodat degene die geen internetverbinding hebben ook het formulier kunnen invullen en inleveren bij supermarkt Deen, dorpshuis 'Het Trefpunt' en Cafetaria 'de Verkeerde Wereld'. Daar zijn ook extra exemplaren verkrijgbaar.
 
Bovenstaande kunt u ook terugvinden als bijlage bij 'Ons Streekblad' van donderdag 4 september 2014

Bron: Stichting Eilandraad Marken, dinsdag 2 september 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina