naar Marker Nieuws indexpagina
Geen autotunnel voor Broek in Waterland
 
Op woensdag 3 september 2014 is door de stuurgroep Bereikbaarheid Waterland opnieuw gesproken over de ondertunneling van Broek in Waterland. Zij ziet echter geen mogelijkheden om een autotunnel te financieren. De stuurgroep heeft hiermee definitief  besloten om geen autotunnel te realiseren. 

De stuurgroep is in 2011 tot de conclusie gekomen dat een autotunnel door Broek in Waterland vanwege de hoge kosten ( 120 miljoen) niet haalbaar is. Desondanks is een autotunnel nog steeds een wens van de inwoners van Broek in Waterland en de gemeente Waterland, zo bleek ook uit de circa 2.000 handtekeningen die een bewoner verzamelde. Op verzoek van de lokale dorpsraad heeft de stuurgroep het onderwerp vandaag nogmaals besproken. 

De stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de provincie Noord-Holland, Stadsregio Amsterdam en de gemeenten Waterland, Edam-Volendam, Purmerend en Amsterdam stadsdeel Noord, is vandaag tot dezelfde conclusie gekomen als drie jaar geleden. 

Vanuit verschillende overheden is onvoldoende geld beschikbaar om de autotunnel te realiseren. Voor dit soort projecten zijn ook geen Europese subsidies mogelijk. Een tunnel bevordert wel de leefbaarheid van de dorpskern Broek in Waterland maar niet de doorstroming en veiligheid voor de gehele regio. De stuurgroep neemt medio 2015 een besluit over een pakket aan maatregelen om knelpunten rondom de provinciale wegen N247 en N235 zoveel mogelijk op te lossen.

Eind november 2014 zijn leden van de stuurgroep aanwezig bij een bijeenkomst van de klankbordgroep. Tijdens deze bijeenkomst volgt een uitgebreide toelichting waarom er geen autotunnel komt.
 
Bereikbaarheid Waterland
Het programma Bereikbaarheid Waterland heeft als doel de bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid in de regio Waterland te verbeteren. 
 

Bron: Gemeente Waterland, woensdag 3 september 2014

 naar Marker Nieuws indexpagina